Türkiye’de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar - II

Bu derleme kültür tarihimizin en önde gelen öğelerinden biri olan kitap kültürü tarihi ile ilgili bir seçki.

Kütüphaneler, sahaflar, mazinin önde gelen sahaflarının bir zamanlar mekân tuttukları Sahaflar Çarşısı, kitap koleksiyonerleri, nadir kitaplar, kitap müzayedeleri, artık akıllarda sadece adları kalmış olan bir dönemin ünlü kitapçıları ve kitabevleri… Bütün bunlar “kitap kültürü” diye adlandırabileceğimiz alanın birbirinden ayrılmaz değişik unsurlarıdır.

Kitabiyata, kültür tarihine meraklı okurları ilgilendirebilecek bu derleme bütün bu unsurları bir araya getirmekte.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye’de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar - II

Yazar:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Kültür Araştırmaları: 44

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

471

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-14-0

İçindekiler

KISALTMALAR

TAKDİM

BİRİNCİ BÖLÜM – SAHAFLAR ÇARŞISI

Hakkı Süha Gezgin – "Sahaflar Arasında"

"Sahaf Çarşısında Bir Sabah"

K.[emal] T.[uran] – "Sahaflar Çarşısında Bir Gezinti"

H.[ikmet] F.[eridun] [Es] – "Hey Gidi Sahaflar Çarşısı Hey…"

Rıfat N. Bali – "Kitapçı Rıza Nasrullah ve Bir Belge"

Suad Derviş – "Eski Kitapları Kimler Alır, Kimler Satar?"

Muzaffer Yılbar – "Eski Günlerin Kıymetlerinden Sahaflar Çarşısı"

Haşim Evci – "Sahaflar Çarşısının Hazin, Perişan Hâli!"

"Kadıköy Bitpazarı'nda Satılan Eski Kitaplar"

[Sabri Esat] Siyavuşgil – "Sabah Penceresinden: Sahaflar Çarşısı"

Kâzım Kip – "Yeni Sahaflar Çarşısında Bir Saat"

Afif Yesari – "Sahaflar Çarşısı"

"Sahaflar Çarşısı Kapanmak Tehlikesinde!"

Neriman Hikmet – "Sahaflar Çarşısını Biliyor musunuz?"

Yaşar Kemal – "Sahaflar Çarşısı"

İKİNCİ BÖLÜM – SAHAFLAR

Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu] – "Merdiven Efendisi: Sahhaf"

Orhan Tahsin – "Sahaflar Buhran Geçiriyor - Gelir Vergisinden Vazgeçilmezse Sahaflar'ın Hali Duman Olacak"

[Enis Rıza] Olcayto – "Kitap Âşığı Sezai Kaplan"

Neriman Hikmet – "Modern Sahaf Memleket Kültürünün Bekçisidir"

Yılmaz Tunçkol – "65 Yıl Evvel Abdülhamit'in İngiliz Müzesine Hediye Ettiği Kitaplar Sahaflar Çarşısına Düştü"

"Elif Kitabevi'nin Sahibi Arslan Kaynardağ'ın Anıları"

Turhan Gürkan'ın Yazı Dizisi

"Sahaflık Bir Mum Gibi Yavaş Yavaş Tükeniyor"

"Sahaflar Çarşısı Bir 'Kitap İstasyonu'dur"

"Sahaflar Çarşısının Tarihine Bir Bakış"

"İstanbul'un Meşhur Kitap Hastaları"

"Haftalarca Devam Eden Kitap Müzayedeleri"

"Arap Âlemi, En Kıymetli Yazma Eserlerimizi Çekiyor"

"Eski Kitaplar Neye Göre Değerlendirilir?"

"Sahaflar Türkiye'nin Manevi Tapu ve Senetlerini Saklar"

"Faysal'ın Bağdat'a Götürmek İstediği Çeşme Sahaflarda"

"İstanbul'un En Meşhur Kitap Koleksiyoncuları"

"Eski Kitap Borsasında Mısır'ın Oynadığı Oyun"

"En Meşhur Sahaflar ve Sahaflar Çarşısının Şahı"

"Bugünün Eski ve Yeni Sahafları Kimlerdir?"

Faik Kırımlı'nın Kaleminden Tanıdığı Sahaflar

Raif Yelkenci

Ali Üşük

Şeyh Muzaffer Ozak

Nizamettin Aktuç

İzmirli Sahaf Nail Esmer

Ayşe Teoman – "Bir Sahaflık Öyküsü – İzmirli Sahaf Nail Esmer'in Hikâyesi"

Seyfettin Ünlü – "Saruhanzade Nail Esmer Bey ve Kitaplar"

İlhan Başgöz – "Sahaflık Maceram"

Raffi Portakal'ın Kaleminden Sahaflar

György Csorba - Balázs Sudár – "İstanbul'da Macar Bir Sahaf: Dániel Szilágyi"

Rıfat N. Bali – "Sahaflar Şeyhi Muzaffer Ozak"

Kitapçı Bedros Nişanyan ve Terekesi 196 – Rıfat N. Bali – "Bedros Nişanyan'la İlgili Anılar"

Reşat Ekrem Koçu – "Bu Kitap Koleksiyonu Kimin Elinde?"

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – KALDIRIM KİTAPÇILARI

[Enis Rıza] Olcayto – "Kitap Mezarlığı"

Sema Tükel – "Kaldırımlardaki Kitap Sergileri"

Hikmet Feridun Es – "Kaldırım Kütüphanesi Ne Demektir?"

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – KİTAPÇILAR

Hikmet Feridun Es – "İstanbul'da Kitapçılık"

Suad Derviş – "Düne Nazaran Nasıl Yaşıyoruz?"

[Feridun] Kandemir – "Kitap Okumuyoruz"

H.[ikmet] F.[eridun] [Es] – "Eski Dostlarımız… Bizde En Fazla Okunan Kiralık Romanlar.."

Orhan Tahsin – "Sultan Abdülhamit'in Resmini Satmakla Başlayıp Sonra İşi Kitapçılığa Döken Cağaloğlu Yokuşu'nun 48 Yıllık Kitapçısı Anastas"

Fransız Kültürünün Temsilcisi: Haşet Kitabevi

Rıfat N. Bali – "Mazide Kalmış Bir Kitabevi: Haşet Kitabevi"

Orhan Şıpka – "Beyoğlu'nun Batıya Açılan Penceresi: Haşet Kitabevi"

"Haşet Kitabevi Müdürü Max Dujardin Konuşuyor"

"Türkiye'nin En Eski Kitapçısı"

Çelik Gülersoy – "Tünel Başı, Yani Kitapçılar"

Rıfat N. Bali – "Enderun Kitabevi - İsmail Özdoğan Hakkında Notlar"

Rıfat N. Bali – "Frenç-Amerikan Kitap Evi ve Yeni Frenç- Amerikan Kitabevi"

BEŞİNCİ BÖLÜM – KİTAP KOLEKSİYONERLERİ

Vâ-Nû – "Kütüphane Merakı"

"Kıymetli Bir Kütüphane – Cenap Şahabettin'in Kütüphanesi"

İsmet Hulusi İmset – "30 Yılda Satın Alınan Bir Kütüphane - Kemal Salih Sel ile Mülakat"

Prof. Sabri Esat Siyavuşgil – "Kitap Merakı - Cenap Şahabettin'in Kütüphanesi"

Metin Toker'in İbnülemin Mahmud Kemal ile Mülakatı 302 – "İstanbul'un Harab Bir Konağındaki Hazine"

"Kitap Peşinde Koşmakla Geçen Bütün Bir Ömrün Hikâyesi" 306 – Ömer Sami Çoşar – "Kitap Hastaları"

Feridun Kandemir – "15000 Kitabı Olan Adam: Denizyolları Moda İskelesi Memuru Türkhan Kenan"

Noyan Yiğit – "50.000 Liraya Sigorta Edilen Kitap Koleksiyonu"

Avni Aktuç – "Kitap Sevenler - [Muallim] Cevdet Bey"

Prof. Cavid Baysun – "Kitaplara ve Kitap Meraklılarına Dair"

Turhan Bayraktar – "70 Sene Kitap Toplayan Bay Ali Ulvi Kütüphanesini Gençliğe Teberru Etti"

Ferhat Sılacı – "Büyük Bir Kitap Dostu Öldü - Hakkı Tarık Us"

Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün Kütüphanesi

Semavi Eyice'nin Anlatımıyla Köprülü Kütüphanesi

Ulunay – "Yürek Yarası"

Ulunay – "4 Milyon"

"Köprülü'nün Kitapları Dışarı Götürülmeyecek"

Ulunay – "Köprülü Kütüphanesi"

"Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün Arşivi İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi'nde"

Muhittin Salih Eren – "Bir Üniversite Göçtü - Kitap Koleksiyoneri Necmeddin Hilav"

"Kütüphanesi Evine Sığmıyor – Kırşehirli Kitap Koleksiyoneri İbrahim Özdemir"

Ümit Meriç – "Sahaflar ve Cemil Meriç'in Kütüphanesi"

Salim Çonoğlu – "Kitaplara Adanmış Bir Ömür: Mustafa Nazım Çonoğlu ve Bir Hayat Hikâyesinin Kâğıttan Tanıkları"

Kornilia Çevik Bayvertyan – "İstanbullu Kitap Koleksiyoneri Niko Kürkçüoğlu"

Mehmet Serhan Tayşi – "Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi"

ALTINCI BÖLÜM – GAZETE KOLEKSİYONERLERİ

Osmanlıca Gazete Koleksiyoneri – Hüseyin Gazi Menteşoğlu

"Bir Gazetecinin Gazete Koleksiyonu – Hüseyin Kanber"

Suriyeli Bir Koleksiyoner: Taha el-Tahassan

İpek Üzerine Basılmış Sabah Gazetesi

YEDİNCİ BÖLÜM – NADİR KİTAPLAR

"432 Senelik Tıp Kitabı Her Derde Deva Buluyor"

Hikmet Feridun Es – "Bir Kitap İlânı"

Hünernâme Yazması Hakkında İki Yazı

"Bütün Dünyanın Aradığı Çok Kıymetli Türk Eseri Bulundu"

İbrahim Hakkı [Konyalı] – "Vahdettin'in Kaçırmak İstediği Kitap"

Asil Hürer – "Dünyanın En Kıymetli İncil'i Türkiye'de…"

Fikret Otyam – "Fuzuli'ye Işık Tutan Bir Eser Bulundu"

SEKİZİNCİ BÖLÜM – MAZİDEN ALTI KİTAP MÜZAYEDESİ

Hikmet Feridun Es – "Lütfi Fikri'nin Terekesinde Gördüklerim"

"Abdullah Cevdet'in Kütüphanesi"

Ahmet Mithat Efendi'nin Kütüphanesi

"Müzayede İlanı"

Âlim Kahraman – "Hazin Bir Kütüphane Hikâyesi"

15 Temmuz 1945 Tarihli Müzayede

26 Ekim 1953 Tarihli Müzayede

30 Kasım 1963 Tarihli Müzayede

DOKUZUNCU BÖLÜM - PROF ELAZAR BİRNBAUM'UN SAHAFLARA DAİR HATIRALARI

Burhan Çağlar - "Kitaba Hasredilen ir Ömür - Son Devir Şarkiyatçılarından Prof Elazar Birnbaum"

KAYNAKÇA

DİZİN