Suç ve Ceza - Türk Romanında Eşkıyalık

Toplumsal tarihin önemli sorunsallarından biri olan eşkıyalığın edebiyata yansıması, özellikle romanlarda işlenmiş olması, edebiyatın toplumsal tarihle sıkı irtibatının bir sonucudur. Toplumların varoluşsal tehlikelerle karşılaştıklarında bir kurtarıcı beklemeleri ve başkaldıran bir kahramana sığınmaları eşkıyalık olgusunu, tarih boyunca gündemde tutmuştur. Kanunların kör noktalarında kendilerine ait bir nüfuz alanı oluşturan eşkıyalar, hem toplumsal hayatta hem de toplumsal hayatın bir yansıması olan edebiyat ve/veya romanda iki farklı eşkıya tiplemesinin oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel kökleri Spartaküs ve Prometeus’a kadar uzanan ve bizde Köroğlu’yla bir kahramanlık destanına dönüşen sosyal eşkıyalık, İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm’ın kuramsal katkılarıyla kültür tarihinin önemli çatışmalarını aydınlattığı gibi roman dünyasını da zenginleştirmiştir. Öte yandan eşkıyalığın sadece devlet düzenin bozulduğu dönemlerde ortaya çıkan bir arıza olduğunu belirten görüş, Karen Barkey tarihsel analizleriyle somutlaşmıştır. Bu çalışmada, bu iki kutup arasında beliren gerilimin romana yansıma biçimleri konu edilmiştir. Türk edebiyatında, eksenini Yaşar Kemal’in İnce Memed’i ve Kemal Tahir’in Rahmet Yolları Kesti romanlarının belirlediği edebi ürünlerde, yazarların eşkıyalık imgesini genellikle sosyal eşkıyalık yönüyle işledikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle Türk yazarının beslendiği kolektif bellek, eşkıyalığı sahiplenme temelinde şekillenmiştir

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Suç ve Ceza - Türk Romanında Eşkıyalık

Yazar:

Nusret Yılmaz

Dizi Adı:

Kültür Araştırmaları: 48

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

340

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-22-5

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

EDEBİYAT VE SUÇ

OLGU

EŞKIYALIK

Eşkıyalığı Doğuran Nedenler

Türkiye'deki Eşkıyalığın Tarihsel Kökenleri

Sosyal Eşkıyaların Yapısal Özellikleri

Ege Bölgesindeki Eşkıyalığın Nedenleri

KİŞİ

II. TÜRK ROMANINDA EŞKIYALIK

Eşkıya İmgesi

Sosyal Eşkıyalık İmgesi

Namus Hassasiyeti

Hayırseverliği

Kurtuluş Savaşı'ndaki Hizmetleri

Sıradan Eşkıyalık/Çalıkakıcı/Haydut

Eşkıyaların Özel Yaşamları

Aşk ve Evlilik

Atları

ORTAM

[Enis Rıza] Olcayto – "Kitap Âşığı Sezai Kaplan"III. EŞKIYALIĞI DOĞURAN SEBEPLER

Coğrafik Yapı

Ekonomik Yapı

Toplumsal Yapı

Özel Nedenler

SUÇ

IV.EŞKIYALIĞIN TOPLUMSAL YANSIMALARI

Eşkıyanın Mitleşmesi/Destanlaşması

Beklenen Kurtarıcı/Kahramanın Geri Dönüşü

Eşkıyanın Tiranlaşması

Halkın Eşkıyaya Sahip Çıkması

Eşkıyaların İlişkileri

Eşkıyanın Yerel Beylerle İlişkileri

Eşkıyaların Bürokrasiyle İlişkileri

…VE CEZA

Eşkıyanın Sonu

Ölüm

İhbar

Affedilme

Hapsedilme

Eşkıyanın İntikamı

Şeyh Muzaffer Ozak

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN