Engin KulTrabzon Arsin’de doğdu. İlkokulu Trabzon’da, ortaokulu Bursa I. Murat İlkokulu’nda, liseyi de Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında XVII. Yüzyılda Üsküb Şehri adlı doktora tezini savundu. 2009 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına başlayan yazar, 2013 yılında aynı üniversite de Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etti. 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümüne naklen geçiş yaptı. 2016-2017 yılında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 10 ay süresince Üsküp / Makedonya’da bulunan Milli Tarih Enstitüsü’ne görevlendirildi. 2018 yılında Tübitak projesi kapsamında yine aynı enstitü de üç aylığında bulundu. 2020 yılında Doçent olan yazar, halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazarın genel olarak Osmanlı dönemi Balkanlar üzerine yayınlanmış yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı editörlüklerinin yanı sıra Plevne Müdafaası (Bab-ı Ali Kültür Yayıncılık, 2008), Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp (Fetihten XVIII. Yüzyıla Kadar) (Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ile birlikte) (Türk Tarih Kurumu, 2018) ve Alacahisar, Köstendil, Üsküp ve Vulçıtrın Sancaklarında Madencilik (Üsküp Nezareti, Lon Kuyucuları ve Lonik Bedeli) (Doğu Kütüphanesi, 2019) adlı kitapları bulunmaktadır.