Bir Saray Görevlisinin Hayratı - Baltacı Mahmud Ağa Vakfı

Birçok kitap sahipleri o esami-i kütüp sayesinde ne zahmet ve ne de hiçbir para masarif etmeksizin bir hayli kitapları sorulmuştur. Bunlardan hiçbirisi gelip de “Sen bu kadar vakit ve nakit sarf ettin. Bizim kitaplarımızın sorulmasına sebep oldun. Masarifine bir medar olmak üzere hiç değilse ilan ettiğin kitaplardan birer nüsha verelim!” veyahut “Sair kitapçılara nispetle her halde ve her cihetle ziyade beyiye almaya istihkakınız olmakla diğerlere nispetle size yüzde iki veya üç veya dört ziyade beyiye verelim!” diyen bile bulunmadı.Meccanen fihrist mi talep olunuyor? İşte onun da vakit ve sırası geldi.İnsan birçok iyilik ve ıslahat arzusunda bulunuyor da cümlesini birden ve istediği bir zamanda icra edemiyor. Bazı teşebbüslerin ilk muavini zamandır.
***

Bu kitap 19. yüzyılın önde gelen yayıncılarından Arakel Tozlıyan Efendi’nin Arakel Kitaphanesi Esami-i Kütübü adlı kataloglarını esas alır. Osmanlı döneminde çevirilerin okura nasıl sunulduğunu, kitaplardaki yanmetinlerin hangi bilgileri içerdiğini, ne gibi işlevler üstlendiğini anlatan çalışmada, hem Babıâli kitapçılığının bir tarihçesi hem de bakkaldan hamurcuya, ressamdan fotoğrafçıya, ütücüden masajcıya kadar Babıâli Caddesi’nin pek çok emekçisi bulunabilir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Kitapçı Arakel'in Kataloglarında "Tercüme" Eserlerin Tanıtımı

Yazar:

Ezgi Yıldırım

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 49

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

410

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-24-9

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BÖLÜM 1

19. YÜZYIL BABIÂLİ KİTAPÇILIĞI & ERMENİ YAYINCILAR

Babıâli'de Kitapçılık

Osmanlı Toplumunda Ermenilerin Yayıncılığa Katkıları

Kitapçı Arakel ile Katalogları

Arakel Tozlıyan Efendi

Arakel Kitaphanesi Esami-i Kütübü

BÖLÜM 2

KURAMSAL ÇERÇEVE İLE YÖNTEM

Betimleyici Çeviribilimde Metindışı Kaynaklar ile Gérard Genette'in Yanmetin Kavramı

Betimleyici Çeviribilimde Metindışı Kaynaklar

Gérard Genette'in Yanmetin Kavramı

Yanmetnin Tanımı ile Özellikleri

Çeviri: Metin mi, Yanmetin mi?

Çeviribilimde Yanmetin

Osmanlı Toplumunda "Tercüme"

Yöntem ile Kısıtlamalar

BÖLÜM 3

"HİKÂYE", "ROMAN" BAŞLIĞI ALTINDA VERİLEN ÇEVİRİLERİN YANMETİNLERİNİN İNCELENMESİ

Çevirilerin Kapaklarının İncelenmesi

Çevirmenlerin Yazdığı Yanmetinlerin İncelenmesi

Biçim Açısından İnceleme

İçerik Açısından İnceleme

Çeviri Yapma Sebeplerini Anlatma

Kaynak Metni Tanıtma, Tavsiye Etme

Yüzbaşı Ahmed Nuri Efendi (ö. 1919)

Kaynak Metin Yazarı Hakkında Bilgi Verme

Çevrilmiş veya Çevrilecek Başka Eserler Hakkında Bilgi Verme

Özür veya Af Dileme

Erek Kültür, Erek Kültür Toplumu ile Tarihi Hakkında Bilgi Verme

Çeviri Yöntemlerini Açıklama

Teşekkür veya İthaf Etme

İşlev Açısından İnceleme

Arakel Kitaphanesi Esami-i Kütübü'ndeki Tanıtım Yazılarının İncelenmesi

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN