Ortaçağ İslâm Dünyasında Rasathaneler

İlkçağ’da astronomi ilmi ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen gözlemevlerinin kurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmamaktadır. Rasathane kurumu ilk kez Ortaçağ İslam dünyasında kurulmuştur. Dünya tarihinde rasathane kurumunu inşa eden ilk kişinin Abbasi Halifesi Me’mûn (813-833) olduğu iddia edilmektedir. Rasathane kurumu bu yönü ile İslam medeniyeti ve kültürünün bir eseridir. Çok yönlü eğitim veren medrese kurumundan farklı olan rasathaneler aynı zamanda bir ihtisas kurumuydu. Geç Ortaçağ’da devletler tarafından finanse edilen rasathaneler hükümdarların ihtişamlarının da bir kanıtı haline gelmiştir. Bu kitapça Ortaçağ İslam dünyasında kurulan ve zaman içerisinde gelişme gösteren rasathaneler konusu ele alınmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Ortaçağ İslâm Dünyasında Rasathaneler

Yazar:

Seyfettin Kaya

Dizi Adı:

Tarih: 375

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

239

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-27-0

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLAM DÜNYASINDA KURULAN İLK RASATHANELER VE BAZI KİŞİSEL GÖZLEMEVLERİ

Şemmâsiyye Gözlemevi (828 veya 830)

Şemmâsiyye Gözlemevi Rasat Çalışmaları

Şemmâsiyye Gözlemevi Bilim İnsanları

Kasîyûn Gözlemevi (830-833)

Kasîyûn Gözlemevi Astronomi Faaliyetler

Kasîyûn Gözlemevi Rasat Aletleri

Kasîyûn Gözlemevi Astronomları

Kişisel Gözlemevleri

Benî Mûsa Kardeşlerin Rasat Çalışmaları

El-Battânî'nin Rakka Gözlemevi

Ed-Dîneverî'nin Gözlemevi

Sâbit b. Kurrâ'nın Gözlem Çalışmaları

Ebü'l-Fazl İbnü'l-Amîd'in Gözlemevi

Ebü'l Vefâ Bûzcânî'nin Bab-ı Tibn Gözlemevi

İKİNCİ BÖLÜM

X. VE XII. YÜZYILLAR ARASINDA KURULAN RASATHANELER

Şerefüddevle Gözlemevi

Gözlemevi'nin Kuruluşu (988)

Şerefüddevle Gözlemevi Çalışma Programı

Şerefüddevle Gözlemevi Gökbilimcileri

Rey (Fahrüddevle) Gözlemevi (976-997)

El-Hâkimi (el-Mukattâm) Gözlemevi (1009)

Hamedan (Alâüddevle) Gözlemevi (1023-1024)

Hamedan Gözlemevi Rasat Aletleri

Hamedan Gözlemevi Bilim İnsanları

İsfahan (Melikşâh) Gözlemevi

Gözlemevinin Kuruluşu (1074-1075)

İsfahan Gözlemevi Rasat Aletleri

İsfahan Gözlemevi Gökbilimcileri

İsfahan Gözlemevi Rasat Faaliyetleri

El-Efdâl Şehinşah'ın Gözlemevi

El-Efdâl el-Bataihi Gözlemevi'nin Kuruluşu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

XIII. VE XV. YÜZYILLAR ARASINDA KURULAN RASATHANELER

Merâga Gözle

Merâga Gözlemevi'nin Kurulması (1259)

Merâga Gözlemevi'nin Yeri ve Rasat Binası

Merâga Gözlemevi Rasat Aletleri

Merâga Gözlemevi Bilim İnsanları

Merâga Gözlemevi'nin Astronomik Başarısı

Merâga Gözlemevi'nin Mali Durumu

Tebrîz Gözlemevi (1304-1305)

ŞenbiGazân Külliyesi'nin Kurulması

Tebrîz Gözlemevi'nin İnşası (1300-1304)

Tebîz Gözlemevi Rasat Aletleri

Tebrîz Gözlemevi Gökbilimcileri

Tebrîz Gözlemevi Rasat Çalışmaları

Tebrîz Gözlemevi'de Astronomi Eğitimi ve Mali Durum

Sultanîyye Gözlemevi (1305-1316?)

Semerkant Gözlemevi

Gözlemevinin Kurulması (1420 veya 1421)

Semerkant Gözlemevi Rasat Aletleri

Semerkant Gözlemevi Bilim İnsanları

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN