Oğuz DoğanOğuz DOĞAN, 15. 07. 1990 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda, liseyi Org. Bedrettin Demirel Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında kazandığı Fırat Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında kazandığı Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimini, Elazığlı Halk Şairi Kul Mansur (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler) teziyle 2016 yılında tamamladı. Aralık 2016’da Bitlis Eren Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Bitlis’ten Derlenen Efsanelerin Psiko-Sosyal ve Arketipsel Tahlili adlı çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamlayarak 2020 yılında doktor unvanını aldı. Oğuz Doğan, halen Bitlis Eren Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları