Osmanlı Döneminde Rize (Fetihten 19. Yüzyıla)

Rize, 1461 yılında Trabzon’un fethi ile Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil oldu. Fethin akabinde yapılan tahrir çalışmalarından anlaşıldığı üzere coğrafyanın iktisadi faaliyetler üzerine etkisi ile seyrek nüfuslu bir özellik gösteren Rize, Osmanlı hâkimiyeti döneminde uzun yıllar bu durumunu muhafaza etti, hatta nüfusu artması gerekirken azaldı. Bu çalışmada şehrin fethinin akabinde gerek fiziki olarak (cami-mescit) gerekse nüfus açısından tabi tutulduğu iskân siyaseti ile bir Türk-İslam beldesi haline dönüşümü ele alındı. Her ne kadar Rize şehrinin teşekkülü tam olarak 19. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiş olsa da, şehrin bu gelişiminde vakıf eserlerinin büyük bir fonksiyona sahip olduğu belirlendi. Günümüz şehrinin Osmanlı dönemindeki idari yapısı, Rize, Mapavri (Çayeli), Hemşin, Atina (Pazar) kazalarında yer alan dini hizmet veren eserler ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekânlar, bu eserlerde görev yapan imam, hatip, müezzin, şeyh, vaiz, kayyum, ferraş ve mütevelli gibi personel faaliyetleri değerlendirildi. Başta Ankara Vakıflar Arşivi’nde yer alan hurufât defterleri olmak üzere diğer arşiv vesikaları, seyyahlar, araştırma-inceleme eserleri ile yerinde yapılan gözlemlere dayanan bu eser, yüzyıllar içinde şehrin fiziki dönüşümüne ve bunun nüfus ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. “Çayın başkenti Rize” sözünün bir slogandan öte, şehir hayatındaki ehemmiyeti ve şehirle çayın ne kadar özdeşlemiş olduğu ortaya konuldu.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Döneminde Rize (Fetihten 19. Yüzyıla)

Yazar:

Eyüp Kul

Dizi Adı:

Tarih: 377

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

343

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-30-0

İçindekiler

GRAFİK, HARİTA, PLAN, TABLO ve RESİM LİSTELERİ

KISALTMALAR İ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Kaynakların Değerlendirilmesi

Rize Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM

KAYNAK DEĞERİ OLARAK HURUFÂT DEFTERLERİ

Kaynak Değeri Olarak Hurufât Defterleri ve Rize, Mapavri, Hemşin ve Atina Hurufât Defterleri Üzerine Bir Değerlendirme

Dinî Hizmet Veren Kurumların Tesisi

Görevlilerin Tayin ve Azilleri

İmam ve Hatiplik

Mütevellilik

Şeyh, Vaiz ve Muallimlik

Personelin Gündeliği

İKİNCİ BÖLÜM

RİZE ŞEHRİNDE DÖNÜŞÜM VE VAKIF ESERLERİ

Rize Şehri ve Mahalleleri

Rize Kalesi

Şehrin İdarecileri

Rize Kadıları ve Görevleri

Rize Kazası Naibleri ve Görevleri

Rize Şehrinde Vakıf Eserleri

Camiler

Ayşe Hatun Camii

Attar Hacı Osman Camii (Babik / Tophane Mahallesi)

Bağdadlı Hacı Osman Camii (Haldoz / Bağdadlı Mahallesi)

Başçılar Mescidi

Çolak Hacı Ahmed Mescidi

Dizdar Hüseyin Ağa Camii / Orta Camii (Rize Çarşısı)

Hacı Abdulbaki Camii

Hacı Ahmed Pir Camii (Yaka / Emineddin Mahallesi)

Hacı Ahmed Camii (Akrotil / Camiönü Mahallesi)

Hacı Halil Ağa Camii (Kale Mahallesi)

Hacı Ma'dan / Maden Camii (Roşi / Reşadiye Mahallesi)

Kuvaroz (Gülbahar) Mahallesi Camii

Hacı Süleyman Camii

İskelehane / Yalı Camii

İslam Paşa Camii (Emare / İslampaşa Mahallesi)

Kankalanoz (Yağlıtaş) Mahallesi Camii

Kapudan Ali Paşa Camii / Taşcıoğlu Camii (Rize Çarşısı)

Malkoçoğlu Hacı Hasan Camii

Müftü Hacı Mehmed Efendi Camii

Hacı Mehmed Mescidi (Kuvaroz / Mandil Mahallesi)

Paşayan (Çarşı) Mahallesi Mescidi

Pindoz (Değirmendere) Mahallesi Camii

Saklınar? Mahallesi Camii

Tuzcu-zâde Seyyid Hacı Mehmed Camii

Şeyh Camii (Nefs-i Rize Köyü)

Medrese / Muallimhaneler

Feyzullah Efendi Muallimhanesi

Hacı Osman Muallimhanesi

Hacı Süleyman Efendi Medresesi

Şahserat Hatun Muallimhanesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAZALAR ve BAĞLI KÖYLERDEKİ CAMİ, MEKTEP/MUALLİMHANE VE TÜRBELER

Rize, Mapavri, Atina ve Hemşin Kazalarının Sınırları

Camiler

Rize Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler

Mapavri Kazasına Bağlı Köylerdeki Camiler

Hemşin Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler

Atina Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler

Mektepler / Muallimhaneler

Türbeler

SONUÇ

EKLER

FOTOĞRAFLAR

KAYNAKÇA

DİZİN