Sosyo - Kültürel Boyutlarıyla İstanbul’da Helenizm (1839-1922)

Tanzimat’tan Mütareke’ye İstanbul Rumlarının sosyo-kültürel örgütlenmelerini konu alan bu kitap, hayırseverlikten eğitime, spordan sanata, dini ve mesleki faaliyetlerden kadın örgütlenmelerine kadar Rumların cemiyetleşme sürecini Yunanca nizamnameler ve raporlara dayanarak ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat’ın iki yıllık bir araştırma sonucu kaleme aldığı bu eser, İstanbul’daki Rum varlığının sosyo-kültürel dönüşümünü dönemin değişen konjonktürüyle birlikte ele almakla kalmıyor, Rum örgütlenmelerine yönelik ilgi çekici bir envanter niteliği de taşıyor ve Cumhuriyet Tarihi alanına farklı bir pencereden bakarak gölgede kalmış bir noktayı aydınlatıyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Sosyo - Kültürel Boyutlarıyla İstanbul’da Helenizm (1839-1922)

Yazar:

Çağla Derya Tağmat

Dizi Adı:

Tarih: 378

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

328

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-31-7

İçindekiler

KISALTMALAR İ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

MEŞRUTİYET ÖNCESİNDE İLK RUM ÖRGÜTLENMELERİ

Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimler ve Rumların Konumu

Cemiyet Çılgınlığı: Syllogomania

Rum Eğitim ve Kültür Cemiyetleri

Rum Hayırsever / Yardımsever Cemiyetleri: Din, Dilencilik ve Kadın Faktörü

Rum Kadın Cemiyetleri

Rum Meslek Cemiyetleri

Rum Spor ve Sanat Cemiyetleri: Futbol, Tiyatro ve Müzik

Dini Cemiyetler

İKİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL RUMLARI VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİ

İkinci Meşrutiyet Döneminde İstanbul Rumları

Cemiyetlere ve Faaliyetlerine Dair Yasal Düzenlemeler

Muhalif Rumlar

Rum Eğitim ve Kültür Cemiyetleri

Rum Sosyal Yardımlaşma Cemiyetleri

Rum Kadın Cemiyetleri

Rum Meslek Cemiyetleri

Rum Spor ve Sanat Cemiyetleri: Sinemanın Popülaritesi

Dini Cemiyetler

Diğer Cemiyetler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA RUMLARIN KÜLTÜREL FAALİYETLERİ

Birinci Dünya Savaşı: Savaş, Göçler ve İstanbul

Rum Eğitim ve Kültür Cemiyetleri

Rum Hayırsever ve Sosyal Yardımlaşma Cemiyetleri

Rum Kadın Cemiyetleri

Rum Meslek Cemiyetleri

Rum Sanat ve Spor Cemiyetleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜTAREKE DÖNEMİ RUM FAALİYETLERİ

Mondros Mütarekesi Koşulları Altında İstanbul Rumları ve Yunanistan

Mütareke Döneminde Cemiyetlerin Değişim ve Dönüşümü

Rum Eğitim ve Kültür Cemiyetleri

Rum Sosyal Yardımlaşma Cemiyetleri

Rum Kadın Cemiyetleri ve Faaliyet Alanları: Ulusal Misyon

Rum Meslek Cemiyetleri ve Faaliyetleri

Rum Sanat ve Spor Cemiyetleri

Mütareke Döneminde Kurulan ve Faaliyet Gösteren Diğer Cemiyetler

DEĞERLENDİRME

EK/ YER İSİMLERİ

KAYNAKÇA

DİZİN