Tunç Asker - Türk Romanında Asker Miti ve Militarizm (1923-1938)

H. C. Andersen “Kurşun Asker” masalını da içeren Çocuklar İçin Anlatılan Peri Masalları’nın ilk kitapçığını yeni Türk edebiyatının doğuşuna işaret eden Tanzimat’ın ilanından bir yıl önce, 1838’de yayımladı. Bu tek bacaklı, kırılgan ve naif asker o tarihten bu yana bütün dünyada sevginin ve sadakatin timsali oldu. Oysa yeni Türk edebiyatında asker temsilinin dayandığı kurmaca dışı ve kurmaca metinlerde askerin hammaddesi çok daha sağlam bir metaldir: tunç. Bu metinlerde bir leitmotif olarak tunç, hemen şaşmaz bir kural olarak, askerin hammaddesi olarak işlenir. Tunç asker, metinlerarası bir bağla akrabası olduğu kurşun askerin aksine, dayanıklılık, kahramanlık ve erkeklik sembolüdür. Ancak barışın imzalanmasıyla bu güdümlü edebiyat, hikâyesini anlattığı meçhul asker gibi evine dönmez. Özellikle de erken Cumhuriyet dönemi romanlarında grotesk asker betimlemelerinin, dergi ve kitaplarda golemvâri asker çizimlerinin revaçta olduğu bir tunç devri başlar.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Tunç Asker - Türk Romanında Asker Miti ve Militarizm (1923-1938)

Yazar:

Şener Şükrü Yiğitler

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 51

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

512

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-29-4

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Militarizmin Tarihçesi

Türkiye

Edebiyatta Militarizm

Türk Edebiyatında Militarizm

Namık Kemal

Mehmet Emin Yurdakul

Ömer Seyfettin

Ziya Gökalp

Mehmet Akif Ersoy

Yahya Kemal Beyatlı

"Kalemli Ordu" ve "Kurtuluş Savaşı Milliyetçiliği"

ASKERLİK MESLEĞİ VE ASKER TİPLER/KARAKTERLER

Askerlik: Ulusal Karakter/Ulusal Kariyer

Ordu-Millet"in Askerleri

Askerin Karakter Özellikleri

Savaşkan Erler ve Centilmen Zabitler

Askerin Fiziksel Özellikleri: "Tunç Asker"

Asker/Lider Kültü: Gazi Mustafa Kemal

İKİNCİ BÖLÜM

SAVAŞ VE MİLİTARİZM

Savaşlar Zincirinin Son Halkası: Kurtuluş Savaşı

Topyekûn Savaş ve Cephe Gerisi

Kışla Modeli Vatan ve Vatanseverlik

Şehadet: "Tatlı ve Güzel Ölüm"

Ulusun Düşmanları: "Dâhilî ve Haricî Bedhahlar"

Dış Düşmanlar

Yunanlar

Bulgarlar

İtilaf Devletleri

İç Düşmanlar

Gayrimüslim Azınlıklar

Rumlar

Ermeniler

Yahudiler

Müslüman Azınlıklar

Araplar

Kürtler

Harp Zenginleri ve Diğer "Ötekiler"

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RESMÎ İDEOLOJİ VE MİLİTARİZM

Bir İdeoloji Aracı Olarak Edebiyat

Ulus-Devlet İdeolojisi

Vatandaşlığın Militarizasyonu

Denklemin Dışına Çıkarılan Öge: Din

Bir Asker-Bürokrat İşbirliği Olarak Modernleşme

Toplumsal Hiyerarşinin Çekirdeği: Aile

Erkek

Kadın

Çocuklar

Gençlik ve Militer Beden

SONUÇ

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN