Karamanlıca Kaynakların Işığında Türkçe Konuşan Ortodokslar ve Türk - Yunan İlişkileri

Karamanlıca yayınlar, 1924 yılı öncesinde Anadolu’nun oldukça özel ve gizemli bir parçası olan Karamanlıların/Türkçe konuşan Ortodoksların dünyasına açılan bir kapıdır. Bu yayınlar sayesinde Türkiye’den gönderilmelerine değin, Türk ve Yunan milliyetçiliği arasında sıkışmış bu topluluğun, 19. yüzyılın sonlarından itibaren iki milleti dönüştüren savaşları ve gelişmeleri nasıl değerlendirdikleri öğrenilebilmektedir. Türkçe konuşan Ortodokslar için bir dönüm noktası olan mübadelenin ardından, Yunanistan’da faaliyetine devam eden Karamanlıca basın, yeni vatanlarına alışmaya çalışan mübadillerin sancılı sürecine ve artık eski vatanları olan Türkiye’ye dışarıdan bakışlarına tanık olmamızı da sağlamaktadır.

İşte elinizdeki bu kitap Türkçe Konuşan Ortodoksların kendi yayın organları üzerinden yaklaşık 35 yıla yaklaşımlarına odaklanıyor ve daha çok etnik köken tartışmalarıyla ön plana çıkan bu topluluğu farklı bir perspektifle ele alıyor. Karamanlıların inanç dünyası, cemaat ilişkileri ve sorunlarının yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerindeki iniş-çıkışlar arasında, kendilerine yer bulmaya çalışırken geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Karamanlıca Kaynakların Işığında Türkçe Konuşan Ortodokslar ve Türk - Yunan İlişkileri

Yazar:

Meryem Orakçı

Dizi Adı:

Tarih: 381

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

401

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-33-1

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DİN, DİL VE SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLAR

Dini Kimlik: Ortodoksluk ve İstanbul Rum Patrikhanesi

Etnik Kimlik Tartışmaları

Coğrafya ve Sosyo-Ekonomik Yapı

Kayseri (Καισάρεια) Bölgesi

Aksaray-Gelveri (Ακσεραϊ- Κέλβερι) Bölgesi

Nevşehir (Νέβσεχιρ) Bölgesi

Niğde (Νίγδε) Bölgesi

Ürgüp (Προκόπιον) Bölgesi

Farasa (Φάρασσα) Bölgesi

İstanbul: "Sılacı" Türkçe Konuşan Ortodokslar

Rumca Hurufat ile Türkçe: Karamanlıca

İKİNCİ BÖLÜM

MÜBADELE ÖNCESİNDE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLAR VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ (1897-1924)

Türkçe Konuşan Ortodokslar Üzerinde Helenizm Propagandası

Savaş Yılları ve Türkçe Konuşan Ortodoksların Taraf Olma Sorunsalı

Megali İdea'nın İlk Yenilgisi: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

Balkan Savaşları Sırasında Karamanlıca Basının Denge Arayışı

Birinci Balkan Savaşı

İkinci Balkan Savaşı/p>

Türk-Yunan İlişkilerinde Bir Kırılma Noktası: Büyük Taarruz

Türk Zaferinin Ardından Baskı ve Katliam İddiaları

Savaşın Sonu: Mudanya Mütarekesi Nasıl Değerlendirildi?

İçe Dönüş: Türkçe Konuşan Ortodoksların Dünyası

İstanbul Rum Patrikhanesi'ne Yaklaşımları

Türkçe Konuşan Ortodokslar Arasında Eğitim Algısı

Diğer Gayrimüslim Topluluklarla İlişkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜBADELE SÜRECİNDE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLAR VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ (1924-1930)

Mübadele Kararı ve Türkçe Konuşan Ortodokslar

Türkçe Konuşan Ortodoksların Anadolu'dan Gönderilmeleri

Zorunlu Yeni Vatan: Türkçe Konuşan Ortodoksların Yunanistan'daki Yeni Yaşam Alanları

Türkçe Konuşan Ortodoksların Yunanistan'a Uyum Süreci (1924-1930)

Sosyo-Ekonomik Yapılanma ve İskân Konusunda Yaşanan Sorunlar

Yerli Yunanlarla Yaşanan Anlaşmazlıklar

Yunanistan'daki İç Politik Gelişmelere Yaklaşımları

Türkçe Konuşan Ortodokslar ve Komünizm

Yunan Siyasetinde Temsil Sorunu

Türkçe Konuşan Ortodoksların Türkiye ve Türk-Yunan İlişkilerine Bakışları

Mübadil Olma Kızgınlığı ve Türkiye ile İlgili Peşin Hükümler

Türkiye'deki İç Politik Gelişmelere Kendince Bakış

Tespit mi, Temenni mi? "Türkiye Hal-i İflasta"

Avrupa'dan Bir Beklenti! "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cezalandırması"

Savaşın Eşiğinde İki Ülke: Türk-Yunan Anlaşmazlıkları

Etabli Sorunu ve Yunanistan'a Savaş Çağrısı

Savaş Çağrısı Devam Ediyor: Konstantinos Araboğlu Krizi

İstanbul'da Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin Kurulması

Detaya İnen Bir Spekülasyon: Türkiye'deki Yunan Esirleri

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN