Şeyhü’l-İslâm Ebu’s-Suûd Efendi’nin Fetvalarında Osmanlı Gayrimüslimleri

Osmanlı Devleti, İstanbul’un topraklarına katılmasıyla birlikte artık bir imparatorluk haline gelmiştir. İmparatorluk yapısına bürünmüş bir devletin ise temel özelliği emperyal bir ideolojiye sahip olması ve bünyesinde her yönden çeşitliliği barındırmasıdır. Fatih döneminden itibaren İmparatorluk olan Osmanlılar, çok dinli, çok etnikli, çok kültürlü ve çok kimlikli bir yapıya bürünmüştür. Ancak bu yapıyı sosyal ve idari açıdan dengede tutabilmesi için sağlam bir zemine oturtması şarttı. O dönemin şartları içerisinde bunu yapabilmesinin en akılcı yolu ise “Millet Sistemi” idi.

Osmanlı Devleti iki hukuk yapısını bünyesinde barındıran bir imparatorluktur. Biri kutsal diğeri emperyal bu iki farklı hukuk yapısını birbiriyle uyumlu hale getirme çabası içindeki en önemli kişilerden biri, Şeyhü’l-İslâm Ebu’s-Suûd Efendi olmuştur. Bunu ise büyük ölçüde verdiği fetvâlarıyla sağlamıştır. Özellikle fetvâ mecmuaları, toplumun içine inebilen ve yazılı tarihten daha somut örnekler ortaya koyabilen, Osmanlı toplumunun anlayış ve inançlarını, gelenek ve göreneklerini, kültür ve bilim seviyesini ve en önemlisi günlük hayatına dair izleri yansıtabilen kaynaklar olması açısından son derece mühimdir.

Kitapta, ilk olarak fetvâ ve şeyhü’l-islâmlık kavramları üzerinde durulmuş ve Şeyhü’l-İslâm Ebu’s-Suûd Efendi’nin hayatına değinilmiştir. Ardından Osmanlı Devleti’nin toplumsal organizasyonunu sağlayan Millet Sistemi’ne dair genel bir perspektif sunulmuştur. Kitabın esas bölümünü teşkil eden kısımda ise söz konusu sistem sayesinde hem toplumun birbirinden ayrılma alanlarının hem de birleşme alanlarının pratiğe nasıl yansıdığı çeşitli yönlerden irdelenmeye çalışılmıştır. Bu süreç Ebu’s-Suûd Efendi’nin fetvalarından izlenmiştir.


Künye

Kitabın Adı:

Şeyhü’l-İslâm Ebu’s-Suûd Efendi’nin Fetvalarında Osmanlı Gayrimüslimleri

Yazar:

Zarife Albayrak

Dizi Adı:

Tarih: 382

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

264

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-37-9

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TANIMLAR

 • Fetvâ Kurumu
 • Şeyhü'l-İslâmlık Müessesesi
 • Şeyhü'l-İslâm Ebu's-Suûd Efendi
 • Millet Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM EBU'S-SUÛD FETVÂLARINDA GAYRİMÜSLİMLERİN HUKUK ALANINDAKİ DÜZENLEMELERİ

 • Miras-Tereke ve Vasiyet Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Vakıf Hukuku
 • Ceza Hukuku
  • Had Cezası Gerektiren Suçlar
  • Kısas Cezası Gerektiren Suçlar
  • Ta'zîr Cezası Gerektiren Suçlar
 • Şahitlik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EBU'S-SUÛD FETVÂLARINDA GAYRİMÜSLİMLERİN DİNSEL VE GÜNDELİK YAŞAMLARINA DAİR DÜZENLEMELER

 • Dini Yaşam
  • Din Değiştirme (İhtida ve İrtidad)
  • İbadethaneler ve Dini Simgeler
 • Mekânsal Düzenlemeler
  • Mahalle ve Mesken
  • Mezarlıklar
 • Gündelik Yaşama Yönelik Düzenlemeler
  • Giyim Kuşam ve Binek Hayvanı
  • Sosyal İlişkiler
  • Meyhaneler ve Hamr (İçki) Tüketimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EBU'S-SUÛD FETVÂLARINDA GAYRİMÜSLİMLERİN EKONOMİK YAŞANTILARINA DAİR DÜZENLEMELER

 • Gayrimüslimlerden Alınan Vergiler
 • Borçlar
 • Mülkiyet
 • Ticâri Faaliyetler

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN