Cumhuriyet Modernleşmesinin Bir Kurumu Olarak Halkevleri ve Halkodaları: Erzincan Örneği (1913-1951)

1932-1951 yılları arasında Halkevleri CHP’nin, İttihat ve Terakki’nin kültür kuruluşu Türk Ocaklarının yerine kurduğu bir kültür kuruluşudur. Bu haliyle bir toplum mühendisliği projesi olarak tanımlanabilir. İmparatorluktan ulus-devlete geçerken, seküler bir milli kimlik inşasının yanı sıra modernleşme sürecinin toplumsal tabanda kök salması için devreye girmiş bir kurumdur. Sertel ve Kızılkaya’nın bu çalışması, söz konusu amaç doğrultusunda yerel bazda –Erzincan örneğinde- neler yapıldığını ya da yapılamadığını, kısıtlılıklarını objektif bir dille ve zengin kaynaklarla bize aktarıyorlar. Bu başarılı çalışma dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum.

Prof. Dr. Hakkı UYAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Cumhuriyet Modernleşmesinin Bir Kurumu Olarak Halkevleri ve Halkodaları: Erzincan Örneği (1913-1951)

Yazar:

Savaş Sertel - Engin Kızılkaya

Dizi Adı:

Tarih : 384

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

166

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-42-3

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM HALKEVLERİNİN KURULUŞU VE ŞUBELERİ

 • Halkevi Yönetim ve Şube Kurulları
 • Halkevi Şubeleri
  • Dil ve Edebiyat Şubeleri
  • Güzel Sanatlar Şubeleri
  • Temsil Şubeleri
  • Spor Şubeleri
  • Sosyal Yardım Şubeleri
  • Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubeleri
  • Kütüphane ve Yayın Şubeleri
   • Ülkü Dergisi
   • Radyolar
  • Köycülük Şubeleri
  • Tarih ve Müze Şubeleri
 • Halkevlerinde Teftiş
 • Halkevi Bina ve Demirbaşı
 • Halkevlerinin Kapatılması

İKİNCİ BÖLÜM ERZİNCAN'DAKİ HALKEVLERİ VE HALKODLARININ FAALİYETLERİ

 • Erzincan'da Halkevleri ve Halkodalarının Açılması
 • Erzincan'daki Halkevi Üye ve Başkanları
 • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarının
  Bina ve Demirbaşı
 • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarının
  Şube Çalışmaları
  • Dil ve Edebiyat Faaliyetleri
  • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarının
   Kütüphanecilik Faaliyetleri
   • Erzincan’daki Halkevleri ve Halkodalarına
    Gönderilen Dergi ve Gazeteler
   • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarına
    Gönderilen Radyo ve Radyo Ekipmanları
  • Erzincan’daki Halkevleri ve Halkodalarının
   Temsil Faaliyetleri
  • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarında Açılan Kurslar
   • Türkçe Okuma-Yazma Kursları
   • Gezici Köy Kursları
   • Yabancı Dil Kursu
  • Güzel Sanatlar Şubesi
  • Sosyal Yardım Şubeleri
  • Spor Şubesi
  • Köycülük Faaliyetleri
  • Tarih ve Müze Faaliyetleri
 • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodalarına
  Yapılan Yardımlar
 • Erzincan Halkevleri ve Halkodalarında Kutlanan
  Milli Bayramlar, Önemli Günler, Anmalar ve Etkinlikler
 • Erzincan'daki Halkevleri ve Halkodaları Teftiş Raporları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN