Ömer Faruk Özkul

Ömer Faruk Özkul 2 Ekim 1990 İstanbul doğumlu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Programı’nda yüksek lisansına başladı ve 2019 yılında “İttihat-Terakki Cemiyeti ve Türkiye’de Sol Hareketler (19021918)” başlıklı teziyle programdan mezun oldu. Şu anda Denizli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde ‘Kütüphanecilik’ görevine devam eden yazar aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora eğitimine de devam etmektedir. Yazarın temel araştırma alanları emek tarihi, modern devlet-toplum ilişkileri ve toplumsal hareketlerdir.

Yayınlanmış Makaleleri: Karabulut, U.-Özkul, Ö. F. (2017). “II. Meşrutiyetin İlanından Tatil-i Eşgal Kanunu’na (1909) Osmanlı Payitahtında İşçi Hareketleri”, Belgi, Sayı: 14, 568-579.


Yayınlanmış Kitapları