Musavver Süferâ - Münîf Paşa’nın İran Risâlesi - Tahran 1874

Musavver Süferâ adlı eser XIX. yüzyılın oldukça iyi eğitimli ve münevver bir devlet adamı olan Münîf Paşa tarafından 1874 (Safer 1291) senesinde Tahran’da hazırlanmıştır. Bu eser, Münîf Paşa’nın İran elçiliğinden bağımsız olup, II. Mahmud (1808-1839) tarafından İran’a, Feth Ali Şah (1797-1834) nezdine gönderilmiş olan Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi ve heyeti, Celâleddîn Mehmed Efendi ve Süleyman Hâdî Efendi ile İran’a sığınmış olan Bâbân Abdurrahman Paşa hakkındaki birtakım bilgileri ve tasvirleri havîdîr. Bu hâliyle bir elçi tarafından başka elçiler hakkında kaleme alınan ve elimize ulaşan eserler arasında elçi tasvirlerinin de yer aldığı yegâne eser olarak büyük kıymete sahiptir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Musavver Süferâ - Münîf Paşa’nın İran Risâlesi - Tahran 1874

Yazar:

A. Çağrı Başkurt

Dizi Adı:

Tarih : 386

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

100

Ebat:

15 x 22,5 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Seza Anet

Cilt/Kapak:

Seza Anet: 250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-44-7

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Tavsifi
 • Muhtevası
  • Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi
  • Abdurrahman Paşa-yı Bâbân
  • Celâleddîn Mehmed Efendi
  • Süleyman Hâdî Efendi

İKİNCİ BÖLÜM

 • Musavver Süferâ Metin

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER

TIPKIBASIM