Türk Siyasi Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu - Genişletilmiş 2. Baskı

Topraksız köylü meselesi, Cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren yöneticilerin, uğraşması gereken temel sorunların başında gelmiştir. 1945 yılına kadar toprak dağıtımına ilişkin, etki değeri tartışılacak, birçok çalışma yapılmıştır. 1937’de Türkiye’deki arazilerin genişlik, çeşitlilik bakımından tarıma uygun olmasına rağmen, verimli şekilde kullanılamaması sorunsalı üzerine, Ziraat Enstitüsü’nce bir araştırma başlatılmıştır. Bu araştırma, 1943’te tamamlanmış ve 1945’te TBMM’ye gelen Çiftçiyi Topraklandırma Yasa Tasarısı’nın veri kaynağı olmuştur. Bu tasarı ile topraksız köylü meselesi temelinden çözülmek istenmiştir.

Kanun siyasi değişimleri, çiftçi desteklemelerini, zorlamaları ve yasaklamaları da beraberinde getirmiştir. Özellikle Meclisteki kanun görüşmeleri sürecinde, Adnan Menderes gibi siyasetçilerin de katılımıyla güçlenen muhalefette, siyasi yeni oluşumlar için zemin hazırlanmıştır. Basında ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen kanun görüşmeleri, ağaların çıkarlarına dokunan kitap ve gazetelerin yasaklanmasından, memurların Kanun ile ilgili yapılan propaganda çalışmalarına katılımlarının zorunlu kılınmasına kadar birçok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Bunun yanında bu süreçte, toprağa ve çiftçiye olan ilginin artması ile çiftçilere yönelik, birçok alanda desteklemeler de yapılmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türk Siyasal Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu - Genişletilmiş 2. Baskı

Yazar:

Erdal İnce

Dizi Adı:

Tarih : 387

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

234

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-46-1

İçindekiler

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM TOPRAK DAVASI

 • Dünyadaki Toprak Davasına Genel Bir Bakış
 • Osmanlı Devleti'nde Toprak Sistemi
 • Toprak Reformu Çalışmaları
  • Geleneksel ve Klasik Anlamıyla Toprak Reformu:
  • Modern Anlamıyla Toprak Reformu:
  • Türkiye'de 1920-1945 Yılları Arasında Yapılan Toprak Reform Çalışmaları

İKİNCİ BÖLÜM 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU

 • Neden Bu Kanuna İhtiyaç Duyuldu?
 • Kanunun İçeriği
  • Kanunun Amacı
  • Kanuna Göre Arazi Çeşitleri
  • Kanuna Göre Dağıtılacak Arazi
  • Çiftçilik Nedir, Çiftçi Kime Denir?
  • Çiftçi Ocakları
   • Tartışmaların Merkezindeki "Çiftçi Ocakları"
 • Mecliste Kanun Görüşmeleri
  • Tasarının Bütünü Üzerine Yapılan Meclis Müzakereleri
   • 14 Mayıs 1945 (İlk Görüşme)
   • 16 Mayıs 1945 Görüşmeleri
   • 17 Mayıs 1945 Görüşmeleri
  • Tasarı Maddelerinin Müzakereleri ve Oylanması
   • 18 Mayıs 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler
   • 1 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler
   • 4 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler
   • 5 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU'NUN SİYASAL HAYATA ETKİSİ

 • CHP İçerisindeki Muhalefet ve Kanun Görüşmelerinde Belirginleşen Grup
  • ÇTK Görüşmelerinde Belirginleşen Muhalefet
  • 1945 Bütçe Görüşmeleri ve Muhalefet
  • Dörtlü Takrir
 • Muhalefet Grubununun Partiden Ayrılması
  • Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün CHP'den Ayrılması
  • Celal Bayar'ın CHP' den Ayrılması
 • Demokrat Parti'nin Kurulması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

 • Yasaklar ve Zorlamalar
  • Toprak Kokusu İsimli Romanın Yasaklanması
  • Basına Gelen Yasaklar
  • Memurların Toprak Kanun Tasarısı Konferansına Katılım Zorunluluğu
 • Çiftçileri Korumaya Yönelik Destekler
  • Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi
  • Çiftçiyi Düşük Ürün Rekoltesine Karşı Koruma
  • Elde Kalan Ürünlerin Çiftçiler Kanalıyla Satılması
  • Çiftçilere Kura Usulü İle Arazi Dağıtılmasına Son Verilmesi
  • Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Desteği ve Çiftçilerin Tohumluk Harçlarının Arttırılması

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN