Oğuz Cabar

Oğuz Cabar 1992 yılında Bilecik’te doğdu. 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yüksek şeref derecesiyle mezun oldu. Yine 2015’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Türk Tarih Kurumu’nun bursuyla 2018 yılında yazdığı “The Celali Effect in 17th Century-Ottoman Transformation” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Erken modern dönem Osmanlı diplomasisi ve sosyoekonomik tarihi alanında çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Oğuz Cabar, 2019 yılından beri Bilecik Belediyesi’nde çalışmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları