Cemil Çelik

Cemil Çelik 1973 yılında Nevşehir/Gülşehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Mardin, Ankara ve Balıkesir’de tamamladı. Anadolu ve İstanbul Üniversitelerinde lisans eğitimini tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında “Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin Cephesinde Birinci Kanal Seferi” isimli tezi ile yüksek lisans, Akdeniz Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde “İngiliz Yönetiminde Kıbrıs'ın İdari ve Sosyal Durumu (1878-1914)” isimli tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olup Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Tarihi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları