Tunceli’nin İdari, Siyasi, Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940-1971)

19 yüzyılın son çeyreğinde Mamuretü’l-Aziz Vilayetine bağlı olarak Hozat merkezli Dersim Sancağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti, Dersim’in Hozat, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt gibi düzlük ve tarım yapılan yerlerinde hâkimiyet kurarken Cebel-i Dersim dediği dağlık bölgelerde hakimiyet kuramamıştır. Dersim’deki bu durum Cumhuriyet Dönemi’ne kadar devam etmiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1935 yılında Tunceli Kanunu adıyla bilinen bir kanun çıkarılarak Tunceli Vilayeti oluşturulmuştur. Zaman içerisinde devletin Tunceli içlerine kadar girmesinden rahatsız olan aşiretlerle 1937-1938 yılları arasında Tunceli’de yaşanan çatışmalar uzun sürecek olan bir güvensizliğin de başlangıcı olmuştur. Tarihçi ve araştırmacıların büyük bir çoğunluğu bu konuya yoğunlaşırken ilin 1938 sonrasındaki durumu araştırılmamıştır. Bu çalışmada ise Tunceli’nin 1940-1971 yılları arasındaki idari, siyasi, sosyal ve iktisadi yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Tunceli’nin İdari, Siyasi, Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940-1971)

Yazar:

Savaş Sertel

Dizi Adı:

Tarih: 407

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

520

Ebat:

15.80 x 23.50 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-75-1

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 • Dersim-Tunceli Tarihçesi

  • İslamiyet Öncesi Dönemlerde Dersim

  • İslamiyet Döneminde Dersim

  • Osmanlı Döneminde Dersim

  • Cumhuriyet Dönemi'nde Tunceli

BİRİNCİ BÖLÜM DERSİM-TUNCELİ'DE İDARİ YAPI

 • Osmanlı Döneminde İdari Yapı

 • Cumhuriyet Dönemi'nde İdari Yapı

  • Tunceli İlinin Teşekkülü

  • Tunceli ve İlçelerin İdari Yapıları

   • Tunceli

   • Çemişgezek

   • Hozat

   • Mazgirt

   • Nazımiye

   • Ovacık

   • Pertek

   • Pülümür

 • Tunceli'de Görev Yapmış Olan Vali ve Belediye Başkanları

 • Tunceli'deki Bucak ve Köylerin Dağılımı

 • Tunceli'de İdari Yapılanma ve Sınır Sorunları

  • Tunceli'deki İdari Değişiklikler

  • Tunceli ve Civar İl ve İlçelerle Yaşanan Sınır Anlaşmazlıkları ve Bu Konuda Alınan Tedbirler

İKİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN GENEL SEÇİMLER VE TUNCELİ MİLLETVEKİLLERİNİN FAALİYETLERİ

 • Genel Seçimlerde Tunceli

  • 1939 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1943 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1946 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1950 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1954 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1957 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1961 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1965 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1966 Cumhuriyet Senatosu Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

  • 1969 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri

 • Tunceli'den Seçilen Milletvekilleri ve Senatörler İle Bu Kişilerin Parlamento ve Senato'da Tunceli İle İlgili Faaliyetleri

  • Abdurrahman Sami Erkmen (6. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Haydar Rüştü Öktem (6. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Ahmet Mithat Yenel (6. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hasan Üçöz (7. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Mahmut Tan (8. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hızır (Hıdır) Aydın (9. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hasan Remzi Kulu (9. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Bahri Turgut Okaygün (10. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Mehmet Fethi Ülkü (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili

  • Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hızır (Hıdır) Aydın (9. VE 11. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Abdulvahap Kışoğlu (12. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hasan Ünlü (13. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)

  • Hüseyin Yenipınar (14. Dönem Tunceli Milletvekili

  • Mehmet Ali Demir (1. Dönem Tunceli Cumhuriyet Senatosu Üyesi)

  • Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili, 2. Dönem Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEK PARTİ DÖNEMİNDE TUNCELİ'DEKİ CHP TEŞKİLATLANMASI

 • Tek Parti Döneminde Tunceli'deki CHP Teşkilatları ve Faaliyetleri

  • İl ve İlçe Kongreleri

  • Tunceli'de CHP Karşıtı Faaliyetler

  • Parti Müfettişlerince CHP Genel Sekreterliğine Yazılan Tunceli Teftiş Raporları İle Bu Raporlara Göre Yapılan İşlem ve Uygulamalar

  • Tunceli'deki Ocak ve Bucak Teşkilatları ve Üye Kayıları

  • Tunceli'de Muhtarlık Seçimlerinde CHP Faaliyetleri

  • Tunceli'de Belediye Bütçelerinden Parti ve Halkevi İçin Ayrılan Paralar

  • Tunceli İl Genel Meclisi Seçimlerinde CHP Faaliyetleri

  • Tunceli Belediye Seçimlerinde CHP Faaliyetleri

  • CHP Genel Sekreterliğinden Tunceli CHP Teşkilatlarına Gönderilen Yardım ve Ödenekler

  • Tunceli CHP Teşkilatlarının ve Şahısların Genel Sekreterlikten Dilek ve İstekleri İle Genel Sekreterliğe Yapılan Şikâyetler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TUNCELİ'DE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

 • İstatistik Verilerine Göre Tunceli'de Milli Eğitim

 • Tunceli'deki Kültür Kurumlarından Olan Halkevleri ve Halkodaları

  • Halkevleri ve Halkodalarının Kuruluşu

  • Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarının Açılışları ve Halkevleri İle Halkodalarında Düzenlenen Törenler

  • Tunceli'deki Halkevi ve Halkodası Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri

  • Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodaları Teftiş Raporları

  • Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Bina ve Demirbaş Durumu

  • Tunceli'deki Halkevi ve Halkodalarında Verilen Konferanslar

  • Tunceli Halkevleri ve Halkodalarına CHP Genel Sekreterliği Tarafından
   Gönderilen Yardımlar

  • Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Açtığı Kurslsar

   • Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarınca AçılanTürkçe Okuma Yazma Kursları

   • Tunceli'deki Halkodalarında Köy Kadınları İçin Açılan Gezici Kursların Öğretmenlerine CHP Tarafından Yapılan Yardımlar

  • DP Hükümeti Döneminde Halkevleri ve Halkodalarını Kapanışı

BEŞİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN KAMU HARCAMALARI

 • Sektörler Bazında Kesin Hesap Cetvellerine Göre İllere Verilen Ödenekler

  • 1. Diyanet

  • 3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş)

  • 4. Eğitim

  • 5. Bayındırlık

  • 6. Sağlık

  • 7. Tarım

 • Kamu Harcamalarının Tunceli'deki Dağılımı

  • 1. Diyanet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları

  • 2. Adalet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları

  • 3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş) Harcamaları

  • 4. Eğitim Alanında Yapılan Kamu Harcamaları

  • 5. Bayındırlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları

  • Sağlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları

ALTINCI BÖLÜM TUNCELİ'DE NÜFUS VE NÜFUS HAREKETLERİ

 • Tunceli'de Yıllar İtibarıyla Nüfus Artışı ve Nüfus Yoğunluğu

 • Yaş Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu

 • Tunceli'de Engel Durumuna Göre Nüfus Oranı

 • Medeni Hal İtibarıyla Tunceli Nüfusu

 • Tunceli'de Nüfusun Anadiller İtibarıyla Dağılımı

 • İnanç Yapısına Göre Tunceli Nüfusunun Dağılımı

 • Tunceli'de Nüfusun Okuryazarlık Oranına Göre Dağılımı

 • Meslek Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu

YEDİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER

 • Tunceli'de Yağmur ve Su Baskınları Sonucu Oluşan Afetler

 • Tunceli'de Toprak Kayması (Heyelan)'nın Yol Açtığı Afetler

 • Tunceli'de Meydana Gelen Depremler ve Bu Depremlerden Dolayı Yaşanan Felaketler

 • Tunceli'de Yaşanan Çığ Afetleri

 • Yıldırım Düşmesi

 • Tunceli'de Yaşanan Diğer Afetler

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN