Bilge Karbi

Bilge Karbi, 1986 yılında Almanya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünden 2011’de Yüksek Lisans; Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi Bölümü’nden de 2016 yılında Doktora derecesi aldı.

2017 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma konularının ağırlık noktaları İkinci Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet dönemleri Türkiye-Almanya ve Avusturya ilişkileridir.