Eylemi Kaleminde Bir Muharrir: Suat Derviş (Siyaset, Toplum ve Kadın Üzerine Röportajlar – Yazılar) 1935-1942

Yaşadığı dönem itibariyle hem Osmanlı Devleti’nin son yıllarına şahitlik edip Kurtuluş Savaşı’nı yaşamış hem de erken Cumhuriyet’in kendini inşa döneminden, 1950’li yıllardan sonraki dönüşüme şahitlik etmiş olan Suat Derviş, hem gazete yazıları hem de romanlarıyla önemli bir tarihsel malzeme haline gelmektedir. Topluma, kadına ve siyasete dair görüş bildirmiş olması, onu dikkat çekici bir birikim alanı haline getirir. Bu çalışma, toplumcu bir çizgide yer alan Derviş’in düşünsel dönüşümünü yansıtmakla beraber, erken Cumhuriyet’in toplumsal ve siyasal yapısını bir kadın aydının kaleminden gözler önüne sermeye çalışmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Eylemi Kaleminde Bir Muharrir: Suat Derviş (Siyaset, Toplum ve Kadın Üzerine Röportajlar – Yazılar) 1935-1942

Derleyen:
Emine Seda Çekin Işık
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 65

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

244

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-625-7900-78-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAM ÖYKÜSÜ

 • Tarihsel Bir Malzeme Olarak Suat Derviş: İmkânlar, Malzemeler, Koşullar
 • Yaşam Öyküsünün İnşasına Yön Veren Kaynaklar
 • Yaşam Öyküsü

İKİNCİ BÖLÜM

SUAT DERVİŞ'İN GAZETE RÖPORTAJLARINDA TOPLUM GERÇEKLİĞİ

 • Aydınların Gözüyle Halkçılık
 • Çocuk Meselesi
  • Yoksul ve Kimsesiz Çocuklar
  • Okulsuz Çocuklar
  • Nüfus Politikası ve Çocuklar
 • İşsizlik ve İşçi Sorunları
 • İstanbul ve Sâkinleri – Merkezdekiler, Çevredekiler
 • Yoksulluğun Diğer Boyutu: Verem

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUAT DERVİŞ'İN RÖPORTAJLARI EKSENİNDE KADIN MESELESİ

 • Uluslararası Kadın Kongresi
 • Genç Kadınlar ve Hayat
 • İşçi Kadın
 • Bir Ahlak Tartışması Üzerine
 • İstanbul'un En Şık Kadını Kim?
 • Annelik
 • Savaş ve Kadın

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SUAT DERVİŞ'İN SİYASAL DÜŞÜNCELERİ

 • 1936 Modeli Gençler ve Zavallı Peyami Safa
 • Montrö Mektupları
 • Türk - Sovyet İlişkileri ve Derviş'in Sovyetler Birliği Gezisi
  • SSCB’ye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Bakış
  • Sovyetler Birliği’ni Tanıma, Tanıtma ve Benimsetme Noktasında Değerlendirmeler
 • Niçin Sovyetler Birliği'nin Dostuyum?
  • Yerleşik Kodlar İçerisinde Sovyetler Savunusu
  • Temkinli Bir Yaklaşımdan Açık Bir Müdafaaya
 • İkinci Dünya Savaşı ve Savaş Karşıtlığı

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN