Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

“Arşiv belgelerinden faydalanılarak hazırlanan bu kitap, saray protokolü içinde “biniş ve göçlerin hikâyesini ve uymak zorunda olunan kuralları anlatıyor. Kulaktan dolma sözlerle tanımaya çalıştığımız imparatorluk ve saray yaşantısının ne kadar ayrıntılı kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini aktarıyor. Saray protokolü içinde saygının ne kadar önemli olduğunu, saygının yalnızca söz olarak değil, kullanılan kayık tipi, kürek sayısı, rengi ve tezyinatı gibi en ince detayına kadar ayrıntılı bir şekilde belirtildiğini görmekteyiz. Yazılı belgelerin yanı sıra dönemlerine ait görsel belgelere de dayanarak hazırlanan bu çalışmanın bir dönem İstanbul yaşantısındaki önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyim.”

M. Sinan Genim

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

Yazar:
A. Çağrı Başkurt
Dizi Adı:

Tarih: 414

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

368

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Seza Anet

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-625-7900-85-0

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TAKDİM

ÖNSÖZ

I. Bölüm

Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

 • Biniş ve Göç-i Hümâyûnlara Dair Teşrîfât
  • Mevsim Kürklere Geçiş
  • Bazı Yazışmalar
  • Zâyîçenin Hazırlanması
  • Topla Selamlama Resmi
  • Tebrik Resmi ve Atların Takdimi
  • Mehterhâne-i Hayme-i Hâssa’da Görülen Hazırlıklar
   • Padişah ve Enderûn-ı Hümâyûn İçin Görülen Hazırlıklar
   • Sadrazam ve Daire-i Aliyye İçin Görülen Hazırlıklar
  • Mimârân-ı Hâssa Tarafından Görülen Hazırlıklar
  • Araba Bârgîrleri ve Battaliye Çadırları
  • Nakliye Ücretleri
  • Biniş ve Göç Bahşişleri
   • İhsân-ı Hümâyûn
   • Atiyye-i Aliyye
  • Mutâd Üzere Verilen Ekmek, Buğday, Kuzu, Odun ve Kiralanan Fırınlar
  • Sadrazam’ın Ziyafetleri
 • Saltanat Kayıklarına Dair Teşrîfât
  • Sandal ve Filika-yı Hümâyûn
   • Destâr-ı Hümâyûn Sandalı
   • Keştî-i Sultânî – Valide Sultan’ın Çekdirisi
   • Sultan İbrahim’in Hal‘ine Neden Olan Sandal-ı Hümâyûn Meselesi
   • İstanbul’dan Sigetvar ve Edirne Yoluna Düşen Kayık-ı Hümâyûn
   • Cenazelere Tahsis Edilen Sandal-ı Hümâyûn
   • Göç-i Hümâyûn’da Valide Sultan’a Tahsis Edilen Sandal-ı Hümâyûn
   • İltifat Maksadıyla Davet yahut Teşrîf
   • Lahanacılar ve Bamyacılar Denizde
  • Piyade ve Zevrakçe-yi Hümâyûn
  • Nüzûl Merasimlerine Dair
  • Tasvirler Işığında Normal Formdaki ve Çekdiri Tipindeki Saltanat Kayıkları (XVI-XVII. yy)
   • Sultan Süleyman (1520-1566) – I. Ahmed (1603-1617)
   • II. Osman (1618-1622)
   • IV. Mehmed (1648-1687)
   • Âidiyeti Meçhul Çekdiri

II. Bölüm

1801 Tarihli Bostancıbaşı Defteri (Sinan Genim Koleksiyonu)

 • Padişah’ın Kürekçileri Bostancılara Dair Teşrîfât
 • Defterin Tavsîfi ve Muhtevası
  • Nüsha Tavsifi
  • Tarihlenmesi
  • Muhtevası
   • Müslümanlara Ait Mülkler
    • Kadınlara Ait Mülkler
     • Sultanlar
     • Zevceler (Halîleler)
     • Kerîmeler
     • Kadın / Hanım / Hatun / Cariye
     • Hemşîreler
     • Vâlide / Kayınvâlide
     • Erkeklere Ait Mülkler
      • Yalılar
      • Hâneler
      • Kayıkhâneler
      • Dükkânlar / Mağazalar / Hâneler
      • Arsalar
      • Odalar
      • Köşkler
   • Yahûdîlere Ait Mülkler
    • Kadınlara Ait Mülkler
    • Erkeklere Ait Mülkler
   • Hristiyanlara Ait Mülkler
    • Kadınlara Ait Mülkler
    • Erkeklere Ait Mülkler
     • Yalılar
     • Hâneler
     • Arsa / Mahzen / Değirmen / Harman-Bostan / Dükkân
     • Kayıkhâne
     • Şerbethâne / Şaraphâne
     • Köşk
  • İskeleler
  • Limanlar
  • Çeşmeler
  • Yehûdhâneler
  • Camiler
  • Mescidler
  • Mektepler
  • Fırınlar ve Dükkânlar

TRANSKRİPSİYON METİN

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

TIPKI BASIM

KISALTMALAR