Sır Kâtibi Ahmet Ağa – Sultan I. Mahmud’un Günlüğü (18 Muharrem – 9 Cemâziyelâhir 1147 / 20 Haziran – 6 Kasım 1734)

Sır Kâtibi Ahmed Ağa’nın kaleme aldığı Rûznâme, Sultan I. Mahmud’un 20 Haziran - 6 Kasım 1734 tarihleri arasında gün boyu nelerle meşgul olduğu, devlet işlerini nasıl idare edip ne gibi tasarruflarda bulunduğu, günlük programı, ne şekilde eğlendiği, etrafındaki aile üyeleri veyahut saray görevlileri ile olan ilişkisi, neler yiyip içtiği ve nelere gülüp nelere kızdığı hakkında başka kaynaklarda tesadüf edemeyeceğimiz bilgiler vermektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Sır Kâtibi Ahmet Ağa – Sultan I. Mahmud’un Günlüğü (18 Muharrem – 9 Cemâziyelâhir 1147 / 20 Haziran – 6 Kasım 1734)

Yazar:
Kaan Doğan
Dizi Adı:

Tarih: 413

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

168

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Seza Anet

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-625-7900-84-3

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Sultan I. Mahmud (1730-1754)

I. BÖLÜM

SULTAN I. MAHMUD’UN GÜNLÜĞÜ

A. Rûznâmeler

B. H. 1147/ M. 1734 Tarihli Rûznâme

1-) Müellifi

2-) Muhtevâsı

C. Değerlendirme

1-) Dîvânlar

2-) Devlet İdaresine Dair Kayıtlar

3-) Aziller ve Tayinler

4-) Cuma Selamlığı

5-) Mevlid Merasimi

6-) Kalyonların Denize İndirilişi Merasimi

7-) Devir Merasimi

8-) Maraş’ta Altın Madeninin Bulunuşu

9-) Yangınlar

10-) Biniş ile Ziyaret Edilen Yerler

11-) Sportif Faaliyetler

12-) Musiki

13-) Yemekler ve Yiyecekler

II. BÖLÜM

TSM.A. d. 10732 H. 1147/ M. 1734 TARİHLİ RÛZNÂME

A. Şekil Özellikleri

B. Metnin Tesisinde Takip Edilen Usûl

C. Metin

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

TIPKIBASIM