Ersin Kırca

1981 Giresun doğumlu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. yüksek lisans ve doktorayı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi bölümünde tamamladı. 2004-2018 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde görev yaptı. Halen Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 16 ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihi alanında çalışmalar yapmaktadır. Yayınladığı başlıca kitaplar Masonluğun Kanunları, 103 Numaralı Mühimme Defteri, Sadrazamlardan Mektuplar (1703-1704)’dır. Ayrıca çeşitli makale ve bildiriler kaleme almıştır.


Yayınlanmış Kitapları