İlhan Gök

1980 Ordu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. yüksek lisans ve doktorayı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi bölümünde tamamladı. 2004-2015 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde görev yaptı. 2015’ten itibaren Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayınladığı kitaplar 103 Numaralı Mühimme Defteri, Ordulu Devlet Adamları ve 1 Numaralı Name-i Hümâyûn Defteri adlı eserlerdir. Kitapların yanı sıra çeşitli makale, bildiri ve kitap editörlüğü bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları