Gizem Gümüş

1995 yılında İzmir’de doğdu. Lisans derecesini Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden aldı. Yüksek lisansını ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın Hayatı ve Faaliyetleri adlı tezi ile tamamladı.


Yayınlanmış Kitapları