H. 1105–1106 (M. 1693-1695) Tarihli Karaferye Kazâsı Şer’iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme)

Elinizdeki bu kitap, Osmanlı taşrasında, Balkanlar’da yer alan Karaferye Kazâsı’nın 1693-1695 yıllarına ait sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesini içerir. Sicil defterine yansıdığı ölçüde kaza ve çevresinde yaşanan olay ve meseleler aydınlatılmış, Osmanlı Devleti’nin siyasî-ekonomik durumu ile ilgili bilgi edinilmiştir. Bunların ötesinde hedeflenen asıl gaye, birinci el bir kaynak nezaretinde devletin hem merkez hem de kaza teşkilatında mevcut olan uygulamalarını, sosyal-ekonomik-siyasî ve askerî politikasını anlamak ve değerlendirmektir. Çalışma, ancak bu bakış açısıyla ele alındığında amacına ulaşabilecektir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

H. 1105–1106 (M. 1693-1695) Tarihli Karaferye Kazâsı Şer’iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme)

Yazar:
Şenay Öztürk Yılmaz
Dizi Adı:

Tarih: 418

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

437

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-89-8

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ARABÎ AYLAR VE KISALTMALARI

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 • Osmanlı Devlet Teşkilatında Kadı ve Önemi
 • Şer‘iyye Sicilleri ve Özellikleri
 • Karaferye Kazâsı’na Genel Bir Bakış

BİRİNCİ BÖLÜM

H. 1105–1106 TARİHLİ KARAFERYE KAZÂSI SİCİLİ

 • Defterin Genel Durumu ,
 • Hükümlerin Türlerine Göre Tasnifi ,
 • Hükümlerin Özeti ,

İKİNCİ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME

 • Timar Sistemi ve Kazâdaki Toprak Tasarrufuna Dâir Bazı Örnekler
  • Haslar
  • Zeâmet ve Timarlar
 • Osmanlı Devleti’nin Askerî Durumu ve Kazadan Asker Temini
 • Karaferye’den Talep Edilen İhtiyaç Maddeleri
 • Ekonomik Hayat
  • İktisadî Faaliyetler ve Vergilendirme
  • Tereke Kayıtları
 • Vakıf Eserler ve Sosyal Hayat
  • Vakıf Eserler
  • Sosyal Hayata Dâir Veriler
 • Yerleşim ve İskân
  • Mahalleler
  • Köyler
  • Kazâlar
  • Menziller
  • Çiftlikler
 • Karaferye Bölgesinin Güvenlik Sorunu
 • Sicilde Adı Geçen Devlet Görevlileri
  • Kazâ İdarecileri
  • Diğer Görevliler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİCİLİN TRANSKRİPSİYONU

SONUÇ

KAYNAKÇA

SÖZLÜK

DİZİN