Türk Kadın Hareketinde Latife Bekir Çeyrekbaşı (Işıkdoğdu)

Mondros Mütarekesi’nin ardından ülkede yaşanan işgaller karşısında kadınıyla erkeğiyle mücadeleye girişilmiştir. İşgallerden kurtularak bağımsızlığın kazanılmasında her türlü gayreti göstererek önemli rol oynayan Türk kadını, bundan sonra da muasır medeniyet seviyesine ulaşmada üzerine düşeni yerine getirme çabasında olacaktır. Yeni Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda öngördüğü gelişmeler her alanda kalkınmayı amaçlamıştır. Bu alanda verilen çabalar içerisinde öne çıkan isimlerden biri Latife Bekir Çeyrekbaşı’dır. Latife Bekir, Teali Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti’nde başlayan kadınlara yönelik çalışma hayatına Kadın Birliği’nin başkanlığında da devam etmiştir. Türk kadınları onun başkanlığı döneminde seçme ve seçilme hakkını elde ederek siyasi hayattaki son basamağını tamamlamıştır. Bu kitapta Latife Bekir’in hayatına, Cumhuriyetin ilk yıllarında birlik içerisinde yürüttüğü faaliyetlerine ve sonrasında İzmir milletvekilliğine uzanan siyasi yaşamı ile dikkat çeken çalışmalarına yer verilmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türk Kadın Hareketinde Latife Bekir Çeyrekbaşı (Işıkdoğdu)

Yazar:
Gizem Gümüş
Dizi Adı:

Tarih: 421

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

303

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-92-8

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖN SÖZ

GİRİŞ

I.BÖLÜM

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRK KADINLARI

 • II. Meşrutiyet Dönemi'nde Türk Kadınları
 • Millî Mücadele Dönemi ve Mitinglerde Türk Kadını
 • Nezihe Muhittin Tepedelenli ve Türk Kadını Eserine Yönelik Çıkarımlar
 • Kadınlar Halk Fırkası'nın Kurulma Teşebbüsü
 • Kadın Birliği'nin Kuruluşu ( 7 Şubat 1924)
  • Kadın Yolu-Türk Kadın Yolu Dergisinde Yer Alan Feminizm ve Analık Vazifeleri Yazıları Üzerine Değerlendirme
 • 1926 Yılı ve Sonrasında Kadın Birliği

II. BÖLÜM

LATİFE BEKİR VE KADIN BİRLİĞİ

 • Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın (Işıkdoğdu) Hayatı
 • Latife Bekir'in Evlilik ve Aile Hayatına Yönelik Yaklaşımları
 • Latife Bekir'in Düşünce Dünyası
 • Latife Bekir Başkanlığında Kadın Birliği
  • 1929 Yılında Kadın Birliği Faaliyetleri
  • 1930 Yılı Belediye Kanunu'nun Kabulü Öncesinde Kadınların Seçim Meselesi
  • Berlin Uluslararası Kadınlar Kongresi (14 Haziran 1929)
 • 1930 Yılında Kadın Birliği Faaliyetleri
  • Kadın Birliği Mitingi (11 Nisan 1930)
  • Miting Sonrası Eleştiriler ve Kadın Birliği Faaliyetleri
 • Latife Bekir İle Kadın Birliği'nin 1931 Yılındaki Çalışmaları ve Birliğe Yönelik Basının Tutumu
 • Latife Bekir'in ve Kadın Birliği'nin 1932 Yılındaki Çalışmaları
  • Kadın Birliği'nin de İçerisinde Olduğu Bir Tartışma: Türk Kadını Mühlik midir?
 • 1933 Yılında Kadın Birliği'nin Etkinlikleri
 • Marsilya Uluslararası Kadın Birliği Kongresi (18-22 Mart 1933)

III. BÖLÜM

KADIN BİRLİĞİ'NDEN TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ'NE GEÇİŞTE BİRLİĞİN ÇALIŞMALARI VE LATİFE BEKİR

 • 1934 Yılında Kadın Birliği'nin Faaliyetleri
  • Türk Kadınlarına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Sürecinde Latife Bekir'in ve Kadın Birliği'nin Faaliyetleri
  • Şikâyetlere ve Eleştirilere Karşı Latife Bekir'in Tutumu
 • Kadın Birliği'nin 1935 Yılındaki Çalışmaları ve 12. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi İçin Hazırlık Süreci
  • 12. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi (Arsıulusal Kadın Birliği Kongresi) 18 -24 Nisan 1935
 • Kadın Birliği'nin Kapatılması (10 Mayıs 1935) ve Kapatılmasına Yönelik Yorumlar
 • Latife Bekir'in Meclisteki Faaliyetleri
 • Türk Kadınlar Birliği'nin Yeniden Kuruluşu

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN