1980'de İstanbul-Fatih'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2003'te mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Behcetî Seyyid İbrahim Efendi, Târîh-i Sülâle-i Köprülü isimli tez ile 2006'da yüksek lisansını; IV. Murâd'ın Bağdâd'ı Fethine Dair İki Eser: Nûrî İbrâhîm, Fetihnâme-i Bağdâd - Kādî-zâde Ahmed Çelebi, Fetihnâme-i Bağdâd isimli tez ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. 2009-2012 yılları arasında Beykoz Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları