Murat Turan

Dr. Murat Turan, 1980 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. 2007’de Celal Bayar Üniversitesi Tarih lisans eğitimini bitirdi. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini, 2016’da aynı üniversitede doktora aşamasını tamamladı. 2011 yılında CHP’nin Doğu’da Teşkilatlanması (1923-1950) adlı eseri yayımlandı. Tek parti yönetimi, siyasal partiler ve siyasal sistemler konusunda başta Toplumsal Tarih olmak üzere birçok dergide yayımlanmış çalışması bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları