Bir İmamın Kaleminden Çehrin Seferi (1678) – Abdullah el-Hisarî / Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında 1678'de yapılan sefer sonucunda Çehrin Kalesi fethedilmiştir. Çehrin Kalesi, Osmanlı Devleti'nin kuzey batıda ulaştığı en uç noktalardan birisidir. Çehrin seferi, Osmanlı Devleti'nin Rusya üzerine yaptığı ilk seferlerdendir. Osmanlı Devleti'nin kuzey politikasının belirlenmesinde önemli bir yeri olan bu sefer hakkında birçok eser yazılmıştır. Bunlardan birisi de Abdullah Hisarî'nin kaleme aldığı Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî isimli eserdir. 17. Yüzyılda yaşayan Abdullah Hisarî, bir süre ilim tahsil ettikten sonra Sultaniyye Sıbyan Mektebi'nde muallimlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin Çehrin seferi hazırlıklarıyla meşgul olduğu sırada İstanbul'a gelmiştir. Dostlarının aracılığıyla Merzifonlu Dayı Mehmed Ağa'nın imamı olmuştur. Böylece sefere katılma imkânı elde etmiştir. Müellif, olayların bizzat içinde bulunması hasebiyle eserinde orijinal bilgiler vermektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Bir İmamın Kaleminden Çehrin Seferi (1678) – Abdullah el-Hisarî / Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî

Hazırlayan:
Mehmet Fatih Gökçek
Dizi Adı:

Tarih: 424

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

192

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-96-6

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

ABDULLAH el-HİSARÎ VE GAZÂ-YI FETH-İ ÇEHRİN-İ MAKHÛR VE TERCEME-İ ABDULLÂH el-HİSÂRΠ İSİMLİ ESERİ

Eserin Müellifi ve Hayatı

Eserin İsmi ve Nüsha Özellikleri

Eserin Telif Sebebi ve Tarihi

Eserin Muhtevası

Eserin Kaynakları ve Kaynak Değeri

Eserin Dil ve Üslubu

Metin Neşrinde İzlenen Yöntem

Kaynakça

Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî (Metin)

Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî (Tıpkıbasım)

DİZİN