Şerife Eroğlu Memiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2004 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Akademik çalışmalarına aynı üniversitenin Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nün yüksek lisans programında devam etti. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2008 yılında başlamış olduğu doktora programını, “Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs, 1703-1831” başlıklı tezi ile Ocak 2016 tarihinde tamamlayarak Dr. unvanını aldı. Yaklaşık 11 yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Vakıf Uzmanı olarak görev yaptı. 2016-2019 yılları arasında Open Jerusalem ERC Projesi’nde araştırma asistanı olarak yer aldı. 2018-2019 Bahar ve 2019-2020 Güz dönemlerinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Araştırma Merkezi’nde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Dr., Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve kent tarihi, Osmanlı vakıf hukuku ve siyasal kültür üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.


Yayınlanmış Kitapları