Yakup’tan Binyamin’e: Antik Siyonizm’den Modern Siyonizm’e Antisemitizm

Kitapta, Peygamber Yakup (İsrail) zamanından Kurucu Binyamin (Theodor Herzl) zamanına, antisemitizm tarihsel sosyolojik yaklaşımla incelenmektedir. Kitap, okurları, Yahudilerin Yahudiye’nin yerli halkı olmadıklarına dair antisemit safsata ile yüzleşmeye ve Antik İsrail’den Modern İsrail’e sürekliliği görmeye davet etmektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yakup’tan Binyamin’e: Antik Siyonizm’den Modern Siyonizm’e Antisemitizm

Hazırlayan:
Diren Çakmak
Dizi Adı:

Tarih: 427

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

530

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-97-3

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

1. GİRİŞ

2. İLKÇAĞDAN ORTAÇAĞA ANTİSEMİTİZM

2.1. Homo Sapiens'ten Yahudilik Dininin Doğuşuna İnsanlık Tarihi

2.2. İsrail Krallığı'nın Kuruluşu

2.3. Yahuda Krallığı'nın Kuruluşu

2.4. Yahudiler İçin Devletsiz Dönemin Açılışı

2.5. Yahudileri Acılardan Kurtaracak Mesih'in Geliş Beklentisi

2.6. Yahudiye'nin Filistin Adını Alışı

2.7. Yahudilerin Hristiyanlık ile Sınavı

3. ORTAÇAĞDAN YENİÇAĞA ANTİSEMİTİZM

3.1. Yahudilerin İslam ile Sınavı

3.2. Yeruşalayim'in Kudüs Adını Alışı

3.3. Yahudilerin Kentli Bir Halka Dönüşmesi

3.4. Yahudilerin Hristiyanlaştırılmaya Direnişi

3.5. Yahudilerin Sona Ermeyen Misafirliği

4. YENİÇAĞDAN YAKINÇAĞA ANTİSEMİTİZM

4.1. Osmanoğulları Ailesi ve Yahudiler

4.2. Hristiyanlıkta Reform ve Yahudiler

4.3. Yahudilerin Acılara Dayanma Arayışı ve Yahudi Mistisizmi

4.4. Avrupa'da Modern Devletin Doğuşu ve Yahudiler

4.5. Avrupa'da Yahudi Aydınlanması

5. YAKINÇAĞIN BAŞLANGICINDAN BİRİNCİ SİYONİST KONGRE'YE ANTİSEMİTİZM

5.1. Avrupa'da Ulus-Devletler, Yurttaşlık ve Yahudiler

5.2. Yahudilerin Acılardan Kurtulmak İçin Ulus Ötesi Arayışları

5.3. Her Çağın Günah Keçisi Yahudiler

5.4. Rakip İdeolojilerin Antisemitizmde Buluşması

5.5. Yahudi Ulus-Devleti'nin Kuruluşunun Kaçınılmazlığı

5.6. Yahudilerin Eşitlenme Mücadelesi ve ABD

5.7. Modern Siyonizm'in Doğuşu

5.8. Theodor Herzl'in Lider Olarak Doğuşu

5.9. Herzlyen Siyonizm Öncesi Siyonizm: Léon Pinsker

5.10. Herzlyen Siyonizm Öncesi Siyonizm: Yehudah Alkalay

5.11. Herzlyen Siyonizm Öncesi Siyonizm: Zvi Hirsch Kalischer

5.12. Herzlyen Siyonizm Öncesi Siyonizm: Moshe Hess

5.13. Theodor Herzl'in Biricikliği

6.ANTİK İSRAİL'DE MODERN İSRAİL'İN DİRİLİŞİ VE ANTİSEMİTİZM

6.1. Theodor Herzl'in Siyonizm Yaklaşımı

6.2. Osmanlı İmparatorluğu, Theodor Herzl ve Siyonizm

6.3. Yahudiye'de Yahudiler ve Demografik Değişim

6.4. Theodor Herzl'in Yahudiye'deki Araplara Bakışı

6.5. Siyonizm'in Diğer İdeolojiler ile Rekabeti

6.6. Siyonizm'in Başarısının Nedenleri

6.7. İbranicenin Dirilişi

6.8. Arap Antisemitizmi

7. ARAP VE MÜSLÜMAN ANTİSEMİTİZMİNİN BİREŞİMİ OLARAK OSMANLI ANTİSEMİTİZMİ

7.1. İttihatçılar, Siyonistler ve Arap Milliyetçileri

7.2. Osmanlı Meclisi'nde Arap Hegemonyası ve Antisemitizm

7.3. Osmanlı Yahudileri ve Siyonizm

7.4. Osmanlı Siyasal Hayatında Antisemitizmin Meşrulaştırılması

7.5. Masonluğun Doğuşu ve Yahudiler

7.6. Osmanlı İmparatorluğu'nda Masonluk

7.7. Masonluk ve Müslümanlar

7.8. Müslümanlardaki Yahudi Kıskançlığının Antisemitizmle İlişkisi

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

DİZİN