Ezgi Turmuş Binici

Ezgi Turmuş Binici 1986 Sivas doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında yüksek lisansını bitirdikten sonra, 2020 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Neoliberal dönemde köylü hareketleri, köylülüğün sosyo-ekonomik değişimi, köylü üretimi ve sürdürülebilirliğine ilişkin çalışmaları bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları