Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi - Societas ve Universitas Gerilimi

Kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nda kapitalist üretim ilişkilerinin evrimleşmesi  sürecinin societas ve universitas arasındaki gerilimin bir örneğini verdiği iddia edilmektedir.

Societas, bireylerin farklılıklarını koruyarak kendi rızalarıyla bir araya geldikleri bir topluma; universitas ise, bireylerin farklılıklarından vazgeçtikleri, tek bir birey gibi inşa olmuş topluma işaret etmektedir.

Societas’ta bireycilik, universitas’ta holizm vardır. Dolayısıyla, birincisinin bireysel özgürlüklere verdiği önemi, ikincisi vermez.

Kitap, kapitalist üretim ilişkilerinin societas tipi toplumlarda erken doğduğunu ve hızlı kurumsallaştığını;  bununla beraber, bir toplum içinde hem societas hem de universitas türü beraberliklerin mevcut olabileceğini ve bir toplumda her iki tür beraberliğin varlığının toplumda gerilim yaratacağını savunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yüzyılın son çeyreği ve 20.yüzyılın başında cereyan eden siyasi olayların iktisadi yönünün ortaya çıkartıldığı kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının tarihsel bir zorunluluk olduğu iddia edilmektir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi - Societas ve Universitas Gerilimi
Yazar:
Diren Çakmak
Baskı Tarihi: 
2011 
Dizi Adı:

Tarih - 35

Baskı Adedi:

300

Sayfa:

294

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-39-6

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

Giriş

Kuramsal Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

Osmanlı İktisat Zihniyeti Üzerine Notlar

19. Yüzyıl Öncesi Osmanlı İktisat Politikaları

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Osmanlı İktisat Politikaları

Osmanlı İktisadında Yöntem

Yakınçağ Osmanlı İktisat Düşünürleri

  • Namık Kemal'in İktisadi Düşüncesi
  • Sakızlı Ohannes Paşa'nın İktisadi Düşüncesi
  • Mehmet Cavit Bey'in İktisadi Düşüncesi
  • Ahmet Mithat Efendi'nin İktisadi Düşüncesi
  • Akyiğitzade Musa Bey'in İktisadi Düşüncesi
  • Ziya Gökalp'in İktisadi Düşüncesi
  • Tekin Alp'in İktisadi Düşüncesi
  • Hüseyin Hilmi Bey'in İktisadi Düşüncesi

Kalkınmasız Evrimin Anatomisi: Yakınçağ Osmanlı Ekonomisi

Sonuç ve Değerlendirme

Kaynakça

Dizin

Basından