Türkiye’de Köy Politikası

Günümüzde kırsal alanın dönüşümü, tarımsal üretimin geleceği ve gıda egemenliğine dair güncel sorunlar, özellikle köy nüfusunu hâlâ koruyan çevre ülkelerde köy politikaları üzerine yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu nedenle elinizdeki bu kitap, dünyada köylülük özelinde yaşanan gelişmeleri veri alarak Türkiye’nin küresel kapitalizmle bütünleşme sürecinde köye yönelen politikalarını incelemekte. 1924 tarihli Köy Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar politikaların köye ve köylülüğe yaklaşımını büyük ölçüde TBMM tutanakları üzerinden inceleyen bu eser, politika yapıcıları yaşanan değişime şahit tutması ile özel bir önem arz ediyor. Dahası 1980 sonrası sürecin etkisi, Samsun’un köylerinde yürütülen bir alan araştırması ile somutlaştırılıyor. Yanıtları aranan ve aramadan da yürümenin mümkün olmadığı şu sorular kalıyor elimizde: Türkiye’de bağımlı ve eşitsiz gelişen kapitalizmin belirlediği devlet ile yerel/küresel sermaye ilişkisinden ayrı bir köy politikası var mı, olabilir mi ya da olmalı mı? Köye yönelen politikaların sınıfsal çatışma ve siyasi rantla olan ilişkisi bize ne söylüyor? Politikasızlığa işaret eden sürecin kendisi aslında bir politika mı? Ve tabi ki köye ve köylülüğe başka türlü bir bakış mümkün mü, gerekli mi?

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye’de Köy Politikası

Yazan:
Ezgi Turmuş Binici
Dizi Adı:

Tarih: 431

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

415

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-02-8

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KÜRESEL KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK

 • Kapitalizmin Küreselleşmesi
  • Küreselleşme ve Küresel Örgütler
  • Neoliberal Küreselleşme ve Bağımlı Çevre Ülkeler
 • Küresel Kapitalizm ve Devlet
 • Küresel Kapitalizm ve Köylülük
  • Neoliberal Politikalar ve Tarımda Dönüşüm
  • Köylülüğün Farklılaşma Yolları
  • Bağımlı Çevre Ülke Köylülerinden Örnekler
  • Brezilya
  • Meksika
  • Arjantin
  • Hindistan
 • Değerlendirme

TÜRKİYE'DE KÖY POLİTİKASI

 • Köy Politikası ve Köy Sorunu Algısı: 1980'e Gelirken
  • İdari Açıdan Köy
  • Hizmetler Açısından Köy
  • Üretim Açısından Köy
 • Devletin Dönüşümü ve Köy Politikalarına Yansıması: 1980 Sonrası Süreç
  • Devletin Dönüşümüne Genel Bakış
  • Eski Kurumların Tasfiyesi
  • Hizmet Kurumları
  • Üretim Kurumları
  • Küresel Kurumlarla Politika Üretme Pratiği
 • Köy Politikası ve Köy Sorunu Anlayışı
  • Metalaştırma Sürecinde Köy ve Köylü
  • İdari ve Mekânsal Açıdan Köy
  • Hizmetler Açısından Köy
  • Üretim Açısından Köy
  • Tarım Politikaları İçinde Köylü
  • Devletin Tarımda Değişen Rolü
  • Tarımsal Destekler ve Köylü Üretimi
  • Çözülen Yapılar ve Dışa Bağımlılık Koşullarında Köylü Üretimi
 • Değerlendirme

KÜRESEL KAPİTALİZMLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE SAMSUN'DA KÖYLÜLÜK

 • Samsun'da Köylülük ve Politikalar
  • İdari ve Mekânsal Açıdan Köylülük
  • Hizmetler Açısından Köylülük
  • Üretim Açısından Köylülük
 • Köy Politikaları ile İlişkili Kurumlar
  • Samsun Büyükşehir Belediyesi
  • Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
  • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP)
  • Çiftçi Örgütlenmeleri
  • Küresel/Yerel Sermayenin Nüfuzu ve Doğal Kaynaklar
 • Köylü Üretiminin Bugünü: Köy Alan Araştırması
  • Toprağın Mülkiyeti, Destekler ve Üretimin Maliyeti
  • Hane Emeği ve Değişen Üretim
  • Üretim Sürecinde Köylü: Girdi Temininden Pazara
  • Köye Yönelik Politikalara Bakış
 • Değerlendirme

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN