Sedat Karakaya1984 yılında Muş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi aynı şehirde tamamladı. 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansa başladıktan sonra 2011 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne Araştırma görevlisi olarak başladı. Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Büyükşehir Belediyelerinin yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi başlıklı çalışmayla yüksek lisans, Türkiye’de İktidar-Muhalefet İlişkileri: 1983-2002 başlıklı çalışmasıyla da doktora derecesini tamamladı. Muş Alparslan Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmakta olan Karakaya’nın başlıca çalışma alanları, Türk siyasal hayatı, yerel siyaset, yerel yönetimler, göç’tür. Uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, bilimsel makaleleri, kitap bölümleri ve editörlü çalışmaları bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları