İstanbul ve Anadolu’da Bulunan Askeri Kışlaların Osmanlı Ekonomisine Etkileri (1850-1860)

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda toprak kaybetmeye başlamış, XIX. yüzyıla gelindiğinde ise ciddi oranda sınırları daralmıştır. Bu amaçla, ardı ardına gelen ve siyasi figürler olarak birbirinin politik devamı olan III. Selim ve II. Mahmut’un askeri ıslahat hareketleri sonucunda yeni ordular teşkil edilmiş ve bu orduların ihtiyaç duydukları gereksinimlerini karşılamak için devletin sınırları dâhilinde pek çok kışla inşa edilmiştir. Bu süreçte İstanbul ve Anadolu olarak adlandırılan bölgeye de birçok kışla binası kurulmuştur. Adı geçen bölgelere kurulan kışlalar ve bu kışlalar içerisinde bulunan erat ve komuta kademelerine yapılan masraflar belgelerden istifade edilerek araştırılmıştır. Ayrıca kışlaların bölge ekonomisine olan etkileri de analiz edilmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

İstanbul ve Anadolu’da Bulunan Askeri Kışlaların Osmanlı Ekonomisine Etkileri (1850-1860)

Yazan:
Muhammer Aydın
Dizi Adı:

Tarih: 433

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

270

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-04-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ

ÖN SÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM GELENEKSEL OSMANLI KARA ORDUSUNDA MODERNLEŞME: OSMANLI KIŞLALARI

 • Kuleli Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Selimiye Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • İzmir Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Karahisar Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Kütahya Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Ankara Kışlalarının Konumları ve Mimarileri
  • Süvari ve Piyade Kışlaları
   • Konumları
   • Kışlaların İnşa Süreçleri
   • Kışlaların Planları ve Mimari Özellikleri
 • Redîf Kışlası
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Konya Kışlalarının Konumları ve Mimarileri
  • Süvari ve Piyade Kışlaları
   • Konumları
   • Kışlaların İnşa Süreçleri
   • Kışlaların Planları ve Mimari Özellikleri
 • Redif Kışlası
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Erzurum Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri
 • Halep Kışlası'nın Konum ve Mimarisi
  • Konumu
  • Kışlanın İnşa Süreci
  • Kışlanın Planı ve Mimari Özellikleri

II. BÖLÜM OSMANLI ANADOLU KIŞLALARININ YEREL EKONOMİYE KATKISI

 • Kuleli Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi
 • Selimiye Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi
 • İzmir Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi
 • Karahisar Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi
 • Kütahya Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkileri
 • Ankara Kışlalarının Yerel Ekonomiye Katkıları
  • Süvari ve Piyade Kışlaları
   • Kışlalara Yapılan Masârifat
 • Redîf Kışlası
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
 • Kışlaların Bölge Ekonomisine Etkileri
 • Konya Kışlalarının Yerel Ekonomiye Katkıları
  • Süvari ve Piyade Kışlaları
   • Kışlalara Yapılan Masârifat
 • Redîf Kışlası
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
 • Kışlaların Bölge Ekonomisine Etkileri
 • Erzurum Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi
 • Halep Kışlası'nın Yerel Ekonomiye Katkısı
  • Kışlaya Yapılan Masârifat
  • Kışlanın Bölge Ekonomisine Etkisi

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN