Barış Abdullah Baştürk

1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde bitirdi. Erken Osmanlı kültürel ve entelektüel tarihi ve tasavvuf tarihiyle ilgilenmektedir. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Kâtip Çelebi üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. Doktorasını Arkansas Üniversitesinde Tarih Bölümü’nde Erken Osmanlı tasavvuf oluşumu bağlamında Eşrefoğlu Rumi üzerine tamamladı. Halen Arkansas Üniversitesinde çeşitli dersler vermektedir.

Yayınlanmış Kitapları