Türk Siyasetinin İlk Filizleri: CHP Gençlik Kolları (1951-1980)

“Türk Siyasetinin İlk Filizleri” başlığını taşıyan bu kitap, bize siyasal partilerimizin gençlik kollarının kuruluşunu ve gelişmesini anlatıyor. O “filiz”lerden ilki 1950’lerin ana muhalefet partisi CHP’nin “Gençlik Kolları”dır. İkincisi de, iktidardaki DP’nin “Genç Demokratlar Örgütü”dür. CHP Gençlik Kolları’nın ilk yönetiminde Bülent Ecevit ile ben de vardım. Şimdi, bu eserin sayfalarını çevirirken, gözümün önünden o günlerin anıları geçiyor. Ve gençlerin politikayla ilgilenmelerinin ve gerektiğinde aktif görevler almaktan çekinmemelerinin sağlıklı bir demokrasiye kavuşmanın yaşamsal koşulu olduğuna dair kanaatim daha da pekişiyor.

Ülkemizde zaman zaman istemediğimiz gelişmeler yaşadık. 1980’den 1995’e kadar politika, yükseköğrenimlerini sürdüren gençlere hem fiilen hem de Anayasal olarak yasaklandı. Yasak kaldırıldıktan sonra gençlerin önemli bir kısmı politikadan uzak kalmaya devam etti. Aradan geçen zaman içinde görüldü ki gençlerin politikadan uzak kalması veya uzak tutulması, ülkemizin de “demokrasiden uzak” tutulmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla anılarımızda güzel adetlerden çok, demokrasi karşıtlarının çıkardığı kavgalar daha fazla yer ediniyor. Dilerim Dr. Asil Kaya’nın bu kitabı, gençlerimizin politikaya ilgisinin ve katılımının yeniden artması gereğini, başta gençler olmak üzere hepimize yeniden hatırlatır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türk Siyasetinin İlk Filizleri: CHP Gençlik Kolları (1951-1980)

Yazan:
Asil Kaya
Dizi Adı:

Tarih: 441

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

499

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-12-7

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

ÇOK PARTİLİ DÖNEM'E GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE GENÇLİK ÖRGÜTLENMELERİ

 • Çok Partili Dönem Arifesinde Türkiye'de Gençlik Örgütlenmesi
 • Çok Partili Dönem'in İlk Yıllarında Kurulan Gençlik Örgütleri (1945-1950)
  • Milliyetçi Gençlik Örgütleri
  • Sosyalist Gençlik Örgütleri
  • Öğrenci Örgütleri

II. BÖLÜM

CHP GENÇLİK KOLLARININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ

 • CHP Gençlik Kollarının Kuruluşu
  • Halkevlerinin Kapatılması ve CHP'de Gençlik Örgütlenmesinin Başlaması
  • CHP ve DP Gençlik Kollarının Kurulması
 • CHP Gençlik Kollarının Gelişim Süreci
  • Türk Siyasi Tarihi'nde İlk: CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Kongresi
  • CHP Gençlik Kollarının Silivri Mitingi
  • CHP Gençlik Kollarında Suphi Baykam Dönemi
  • Yükseköğrenim Gençliğini Siyasetten El Çektirme Girişimleri
  • CHP Gençlik Kollarında İlk Bayrak Değişimi
  • CHP Gençlik Kollarında Yeni Yönetmelik Çalışmaları
 • CHP Gençlik Kollarında Yeni Dönem (1957-1960)
  • DP Politikaları Karşısında CHP Gençlik Kollarının Tutumu
  • CHP Gençlik Kollarının Siyaset Okuluna Dönüşmesi
  • CHP Gençlik Kollarında 27 Mayıs Darbesi Öncesi Son Viraj
  • CHP Gençlik Kollarının Diğer Gençlik Kuruluşlarıyla İlişkileri
  • 27 Mayıs Darbesi Öncesi Gençlik Hareketleri ve CHP Gençlik Kollarının Rolü
  • 27 Mayıs Darbesi ve Siyasi Faaliyetlerin Durdurulması

III. BÖLÜM

27 MAYIS DARBESİ'NDEN 12 MART MUHTIRASI'NA CHP GENÇLİK KOLLARI

 • 27 Mayıs Darbesi Sonrası Türk Siyasetine Genel Bir Bakış
 • CHP Gençlik Kollarının Yeniden Kuruluşu ve Kongre Süreci
  • 27 Mayıs Darbesi Sonrası İlk Kongre: CHP Mihalıççık İlçe Gençlik Kolu Kongresi
  • CHP Gençlik Kollarının Diğer Kongreleri
  • Türk Siyasi Tarihi'nin İlk Gençlik Kurultayı
  • CHP Gençlik Kollarının Kurultay Sonrası Faaliyetleri
 • CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı
  • CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Hazırlıkları
  • CHP Gençlik Kolları 2. Kurultayı Toplanıyor
  • CHP Gençlik Kollarının 2. Kurultay Sonrası Faaliyetleri
 • CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı
  • CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı'nın Hazırlık Çalışmaları
  • CHP Gençlik Kolları 3. Kurultayı Toplanıyor
 • Ortanın Solu Felsefesinin CHP Gençlik Kollarına Yansıması
 • CHP Gençlik Kolları 4. Kurultayı ve Sonrasındaki Çalışmalar
 • 68 Kuşağı ve CHP Gençlik Kolları
 • CHP Gençlik Kolları 5. Kurultayı
 • CHP Gençlik Kollarının Yan Örgütlenmesi: SDDF
  • SDDF'nin Kuruluş Nedenleri
  • SDDF'nin Gelişme Dönemi ve Faaliyetleri
  • SDDF'yi Bilimselleştiren Gelişme: 3. Olağan Genel Kurul
  • SDDF'nin Son Kurultayı ve Kapatılışı
 • 1961-1970 Arası CHP Gençlik Kolları-Ana Kademe İlişkisi
 • CHP Gençlik Kolları "Sosyalizm"e Kayıyor
  • CHP Gençlik Kolları 6. Kurultayı
  • Süleyman Genç Dönemi'nde CHP Gençlik Kolları

IV. BÖLÜM

12 MART MUHTIRASI'NDAN 12 EYLÜL DARBESİ'NE    CHP GENÇLİK KOLLARI

 • 12 Mart Muhtırası'nın CHP Gençlik Kollarına Etkisi
 • CHP Gençlik Kollarının Gizli Kurultayı
 • CHP Gençlik Kollarında Sabri Ergül Dönemi
 • "Sosyalizm"den "Sosyal Demokrasi"ye Geçiş
  • CHP Gençlik Kolları 8. Kurultayı
  • CHP Gençlik Kollarında Zeki Alçın Dönemi'nin İlk Bölümü (1974-1976)
  • CHP Gençlik Kolları 9. Kurultayı
  • CHP Gençlik Kollarında Zeki Alçın Dönemi'nin İkinci Bölümü (1976-1978)
 • CHP Gençlik Kollarında Atama Başkanlar Dönemi
  • Onur Abaan Dönemi
  • Süha Akıncı Dönemi
  • Emin Koç Dönemi
 • Darbe Öncesi Son Kurultay ve 12 Eylül Darbesi
  • CHP Gençlik Kolları 10. Kurultayı
  • 12 Eylül Darbesi'ne Giderken CHP Gençlik Kolları
  • 12 Eylül Darbesi ve Darbenin Gençlik Kollarına Yansımaları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN