Şeyma Benli

Şeyma Benli, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı (2012). İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi’nin Mir’âtu’s-Safâ’sı (Tenkitli Metin-İnceleme)” başlıklı teziyle yüksek lisans (2015), “Klasik Türk Edebiyatında Münazara” başlıklı teziyle doktora derecelerini aldı (2019). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmakta, burada Türk İslam Edebiyatı dersi vermektedir. Akademik çalışma ve ilgi alanlarını başta klasik Türk edebiyatı olmak üzere karşılaştırmalı edebiyat, dinler tarihi, çevreci ve dijital beşerî bilimler oluşturmaktadır. Şemseddin Sami’nin Hz. Ali Divanı’na yaptığı çeviri ve şerhi yayıma hazırlamış (Hz. Ali’nin Şiirleri, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2015), klasik Türk edebiyatıyla ilgili hakemli alan dergilerinde makaleler yayımlamıştır. Doktora tezine dayanan son çalışması Klasik Türk Edebiyatında Münazara: Sümerlerden Osmanlılara Bitmeyen Tartışmaların Hikâyesi ise DBY Yayınları’ndan çıkmıştır (İstanbul 2021).

Yayınlanmış Kitapları