mazide kalmis sahaflar koleksiyonerler s atilmis arsivler evrak i metrukeler

Bu derleme kültür tarihimizin en önde gelen öğelerinden biri olan kitap kültürü tarihi ile ilgili bir seçki.
Kütüphaneler, sahaflar, mazinin önde gelen sahaflarının bir zamanlar mekân tuttukları Sahaflar Çarşısı, kitap koleksiyonerleri, nadir kitaplar, kitap müzayedeleri, imha edilmek üzere atılan ve kağıt hamuru olmaktan kıl payı kurtulan şahıs arşivleri, Avusturya Milli Kütüphanesi’nde bulunan Bizans döneminden kalma bir tıp yazmasının hikâyesi, artık akıllarda sadece adları kalmış olan bir dönemin ünlü kitapçıları ve kitabevleri…
Bütün bunlar “kitap kültürü” diye adlandırabileceğimiz alanın birbirinden ayrılmaz değişik unsurlarıdır.
Kitabiyata, kültür tarihine meraklı okurları ilgilendirebilecek bu derleme bütün bu unsurları bir araya getirmekte.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Mazide Kalmış Sahaflar, Koleksiyonerler (S)Atılmış Arşivler, Evrak-ı Metrukeler

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 69

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

280

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-18-9

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ..............................................................................................................  13

ÖNSÖZ ...................................................................................................................................  15

BİRİNCİ BÖLÜM
ARŞİVLERİN MAKÛS TALİHİ

      Takdim ...........................................................................................................................  17

      Yok Edilmiş Arşivler  ............................................................................................  21

 .. CumhuriyetGazetesinin Arşivi ...................................................................  22

 .. Dünya Gazetesinin Arşivi ..............................................................................  23

 .. Devrim Otomobili Projesi .............................................................................  23

 .. Oğuz Aral'ın Arşivi ...........................................................................................  24

 .. Tiraje Dikmen'in Evrakları ............................................................................  25

 .. Mahmut Sait Kılıççı'nın Kütüphanesi ......................................................  25

 .. Fikret Adil'in Kütüphanesi ............................................................................  26

 .. Saim Nahit Bilge'nin Kütüphanesi ............................................................  27

 .. Bülent Oran Arşivi ............................................................................................  28

 .. Reha Oğuz Türkkan Arşivi ...........................................................................  29

 .. Erdoğan Teziç Arşivi .......................................................................................  29

 .. Fahir Onger Arşivi ............................................................................................  30

 .. Recep Zerman Arşivi .......................................................................................  32

 .. Osmanlı Arşivi'nde Kaybolan Belgeler  .................................................  33

 .. Bitpazarı'nda Bulunan İlk Baskı Shakespeare Kitabı .......................  35

 .. Prof. Semavi Eyice'nin Terekesi ................................................................  35

 .. Talan Edilmiş Bir Manastırın Kütüphanesi ..........................................  36

 .. Onat Kutlar'ın Günlüğü ...................................................................................  36

 .. Eski Of Bölgesi Müderrislerinin Kütüphaneleri  ................................  37

 .. Halkevleri Yayınları  ........................................................................................  37

 .. Gazete Arşivlerinin Tahribi ..........................................................................  38

 .. Kâğıt Hamuru Olmaktan Kurtulan Bir
Ahmet Hamdi Tanpınar Nüshası
................................................................  39

 .. Cüneyd Kosal'ın Nota Arşivi .......................................................................  40

 .. Galip Kemali Söylemezoğlu Arşivi ..........................................................  42

 .. Attila İlhan'ın Mektupları ...............................................................................  42

 .. İzmir'de Çöpe Atılan Fotoğraflar ...............................................................  42

 .. Hacı Bektaş Dergâhı Arşivinin Dağılması ............................................  44

 .. Matild Manukyan'ın Arşivi ...........................................................................  45

 .. Kayseri'deki Arşivler  ......................................................................................  50

 .. İETT Arşivi ...........................................................................................................  52

 .. Kayıp Bir Arşiv: Mevlana Üniversitesi Arşivi ....................................  53

 .. CHP'nin Kayıp Arşivi ......................................................................................  54

 .. Akibeti Meçhul Bir Arşiv: Hizbullah Örgütünün Arşivi ................  57

      Geri Dönüşüme Gönderilen Kitaplar ..............................................................  58

 .. Mesut Ilgım'ın Anıları .....................................................................................  58

 .. Çankırı Postası Genel Yayın Yönetmeni Ercan Şeker'in
Gözlemleri
.............................................................................................................  59

İKİNCİ BÖLÜM
MAZİNİN KİTAPÇILARI

      Ali Süreyya – Aka Gündüz Kitapçı! ...............................................................  61

      Dr. Muhlis Ete – Mühim Bir Mesele: Kitap Ticareti ..............................  66

      Halkın Okuma İhtiyacı Nasıl Karşılanır? -
Muharrirlere, Kitapçılara Sorduk
.......................................................................  78

 .. Aka Gündüz ..........................................................................................................  79

 .. Kanaat Kütüphanesi Sahibi İlyas [Bayar] ..............................................  80

 .. Halit Kütüphanesi Sahibi Muallim Ahmet Halit ................................  80

 .. Hilmi Kitaphanesi Sahibi İbrahim Hilmi ...............................................  80

 .. Orhan Seyfi [Orhon] ve Yusuf Ziya [Ortaç] .........................................  81

 .. Nurullah Ataç .......................................................................................................  81

 .. İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin ............................................................  82

 .. Sühulet Kütüphanesi Sahibi Semih Lûtfi ...............................................  83

 .. Turhan Tan ............................................................................................................  83

 .. Maarif Kütüphanesi Sahibi Naci Kasım .................................................  84

 .. Gayret Kütüphanesi Sahibi Garbis Fikri ................................................  84

 .. Şark Kütüphanesi Sahibi Hüseyin .............................................................  84

     Murat Engin – Kitapçılığımızın Acıklı Hali .................................................  85

     Zaman Kitaphanesi Sahibi Misak Efendi Hakkında
Bir Hatırat
.....................................................................................................................  88

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAZİDEKİ SAHAFLAR ÇARŞISI'NDAN

ANILAR

     Kemal Deniz – Sahaflar Çarşısı'nda -
Eski günlerde kimler kitap alırdı? -
Maksat kitap satmak mı kitap okumak mı? -
Tek
tük müşteri ...........................................................................................................  91

     Nahid Sırrı [Örik] – Sahaflar Çarşısı ...............................................................  97

     Mehmed Hicret – Dünden Bugüne -
Eski Harflerle Yazılmış Kitaplar -
Sahaflar Çarşısı
'nda Bir Kitapçının Anlattıkları:
"Artık Satamıyorum" Diyor
.................................................................................  99

     Reşat İleri – Okutma Davası ve Sahaflar Çarşısı ....................................  101

     N.[iyazi] A.[hmet] Banoğlu – Kitap Meşherleri -
İstanbul'un Sahafları Ne Halde?
......................................................................  105

     Şevket Rado – Sahaflar Çarşısı'nda Meslek Ahlâkı ...............................  111

     Henry Otis Dwight'ın Sahaflar Çarşısı İzlenimleri  ...............................  112

     John Richardson Auldjo'nun Sahaflar Çarşısı İzlenimleri ..................  116

      İbrahim Alâettin Gövsa -
"İstanbul'da Kaybolan Köşe Sahaflar Çarşısı"
.........................................  117

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HELLMUT RİTTER VE

                                                   İSMAİL SAİB SANCAR ......................................  121

BEŞİNCİ BÖLÜM
KİTAP VE KİTAPÇILIK DERGİSİNDE YER ALAN

KİTAP KOLEKSİYONERLERİ İLE

                                                           MÜLAKATLAR ................................................  123

      Selim Nüzhet Gerçek  ..........................................................................................  125

      Velid Ebüzziya  ......................................................................................................  129

      Celâl Nuri İleri  .......................................................................................................  133

      Hakkı Süha Gergin  ..............................................................................................  138

      Mehmet Zeki Pakalın  .........................................................................................  142

      İskender Fahrettin Sertelli  ................................................................................  145

      Tahir Harimi Balcıoğlu  ......................................................................................  148

      Hakkı Nezihi ............................................................................................................  153

      Mehmet Halid Bayri  ...........................................................................................  156

      Yusuf Zâhir Hasırcıoğlu  ....................................................................................  158

      Ahmet Hamdi Tanyeli .........................................................................................  161

      İbn-ül-Emin Mahmut Kemal  ..........................................................................  166

ALTINCI BÖLÜM
İKİ KİTAP KOLEKSİYONERİ HAKKINDA ZEYİLLER

      Dr. Ali F. Karamanlıoğlu - Fahri Bilge Kütüphanesi ...........................  169

      "Kitap Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı" Arslan Pulathaneli .........  172

YEDİNCİ BÖLÜM
SAHAFLIK KONUSUNDA GÜNCEL BİR İNCELEME

     Muhammed Tatlısu – Sahaflık ve Kitapçılıkta Ayrım ve
Kesişimlerin Toplumsal Tarihi
........................................................................  179

      Sahaflar Çarşısı Üzerine Sözlü Tarih Görüşmeleri ...............................  201

 .. Halil Bingöl ........................................................................................................  202

 .. Adil Sarmusak ..................................................................................................  214

 .. Mustafa Türkmenoğlu  .................................................................................  226

 .. Fuat Sulay ...........................................................................................................  235

 .. Hasan Özkaynak ..............................................................................................  237

SEKİZİNCİ BÖLÜM
MUZAFFER OZAK HAKKINDA

                                                    BİR ANI ........................................................  239

DOKUZUNCU BÖLÜM

VİYANA DİOSCURİDES VEYA
VİYANA DİOSCORİDES YAZMASI'NIN

                                                  HİKÂYESİ .....................................................  243

Onuncu Bölüm

Ferruh Bozbeyli'nin
Sahaflar Çarşısı
ve

                                          Babıâli Anıları ...........................................  249

KAYNAKÇA ...................................................................................................................  253

DİZİN  .................................................................................................................................   265

 

Rıfat N. Bali