osmanli imparatorlugu nda bir endustrilesme hamlesi modern konserve sektorunun dogusu xix yuzyilin son ceyreginden xx yuzyila

Biyo-iktidar çağında, nüfusu koruma ve denetleme, sağlıklı bireyin inşası ve uyrukların beslenmesi, modern iktidarın üzerinde titizlikle durduğu konular arasındaydı. Haliyle, kamu sağlını koruma düşüncesinin yanı sıra gıda sektöründe seri ve kitlesel üretime geçme ve askerlerin sefer zamanlarında maruz kaldığı “kötü ve yetersiz beslenme” sorununu çözme arayışları da modern konserve sektörünün doğuşuna yardım etti. Bu noktada elinizdeki kitap, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren gıda muhafaza usullerinde gerçekleştirilen en çarpıcı yeniliklerinden biri olan; modern iktidarların üzerinde titizlikle durduğu gıda meselesinin çözümüne kısmen katkı sunan; Osmanlıların ifadesiyle, mevsimleri şişe içerisine koyan bir teknolojiyi kullanması dolayısıyla üretim-tüketim döngüsünü etkileyen; bir zamanlar elit için kabul edilen tüketim olgusunu aynı üretim bandından çıkmış ürünlerle demokratikleştiren ve gıda sektörünün endüstrileşme serüveninde bir dönüm noktası sayılan modern konserveciliğin Batı dünyasında ortaya çıkış sürecini ve daha genel olarak Osmanlı’daki gelişim ve endüstrileşme aşamalarını konu almaktadır.

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Endüstrileşme Hamlesi – Modern Konserve Sektörünün Doğuşu (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)

Yazan:

Ruhat Alp

Dizi Adı:

Tarih: 447

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

292

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-24-0

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR DİZİNİ ..............................................................................  9

RESİMLER DİZİNİ .............................................................................  10

KISALTMALAR DİZİNİ  ....................................................................  13

ÖNSÖZ .................................................................................................  15

GİRİŞ ....................................................................................................  17

1. BÖLÜM

BATI DÜNYASINDAMODERN
ONSERVE ENDÜSTRİSİNİN

                            DOĞUŞU VE GELİŞİM EVRELERİ ..................  39

1.1.    Konserve Teknolojisinin Mimarı: Nicolas Appert ..................  41

1.2.    Konserve Sektörünün Gelişimini Sağlayan Bilimsel ve
Teknolojik Yenilikler
.................................................................  51

1.3.    XIX. Yüzyıldan İtibaren Konserve Endüstrisinin
Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci
................................................  56

2. BÖLÜM

OSMANLI'DA MODERN KONSERVECİLİĞİN
DOĞUŞU VE SEKTÖRDE

                             ENDÜSTRİLEŞME GİRİŞİMLERİ ...................  67

2.1.    Endüstri Devrimi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Üzerine
Genel Bir Bakış
...........................................................................  69

2.2.    Osmanlı'da Modern Tüketim Toplumunun Doğuşu ve
Konserve Gıda Tüketimi
............................................................  76

2.3.    Fabrikadan Şirkete Osmanlı'da
Konserve Sektörünün Halihazırı
...............................................  87

 ....  2.3.1. Konserve Üretimi Yapan Fabrikalar .................................  87

2.3.2. II. Meşrutiyet'in İlanından Sonra Kurulan ve
Konserve Sektöründe Faaliyet Gösteren Anonim Şirketler
 109

2.3.2.1. Osmanlı Devleti'nde Şirketleşme Sürecine
Genel Bir Bakış
....................................................  109

2.3.2.2. Müttehid Ermis Emniyet Kartal Konserve
Fabrikaları Osmanlı Anonim Şirketi
...................  118

2.3.2.3. Toros Konserve Osmanlı Anonim Şirketi ............  122

2.3.2.4. Konserve Üretimiyle İştigal Eden Diğer Şirketler .  123

3. BÖLÜM

KONSERVE SEKTÖRÜNDE YAŞANAN

YENİLİK VE GELİŞMELERİN

                      OSMANLI MATBUATINDAKİ AKİSLERİ ...........  125

SONUÇ ...............................................................................................  159

EKLER ...............................................................................................  167

BİBLİYOGRAFYA ............................................................................  275

DİZİN .................................................................................................  287