kara sakalli kizil ruhlu bir gazeteci arslan humbaraci

Türkiye’nin sol hareketler tarihinde Arslan Humbaracı’nın ismine rastlamak pek mümkün değil. Humbaracı birkaç hatıratta birkaç satırla geçen unutulmuş bir isimdir.

Bu çalışma, Humbaracı’nın Türkçeye çevrilmemiş otobiyografisi ve dönemin yerli ve yabancı basın arşivinin ışığında bu unutulmuş ama bir o kadar ilginç bir “eski komünist”in hayatını anlatmakta.

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Kara Sakallı, Kızıl Ruhlu» Bir Gazeteci: Arslan Humbaracı

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Tarih: 446

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

460

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-22-6

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ................................................................................................................. 9

ÖNSÖZ ................................................................................................................................... 13

GİRİŞ – KAYNAKLAR HAKKINDA İZAHAT ............................................. 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM
KENDİ KALEMİNDEN ÖZGEÇMİŞİ

Özgeçmişi Hakkında Bilgi .................................................................................... 21

Ailenin Tarihçesi ....................................................................................................... 21

Eğitimi ............................................................................................................................. 23

İlk Eşi Melek Neclâ Tansu .................................................................................... 24

.. İkinci Eşi Susan Lake Watson ............................................................................. 25

Oturma İzni Aldığı Ülkeler ................................................................................... 26

Serbest Muhabirlik Hayatı ..................................................................................... 26

Türkiye Dönemi (1938-1949) .............................................................................. 26

Paris, Londra ve Beyrut Dönemi (1949-1956) ............................................ 27

Endonezya Dönemi (1958-1960) ....................................................................... 28

Afrika Dönemi (1960-1964) ................................................................................. 28

Roma (İtalya) Dönemi (1964-1971) ................................................................. 28

Cenevre (İsviçre) Dönemi – I (1970-1972) ................................................... 30

Angola (Güney Afrika) Dönemi (1972) .......................................................... 30

Cenevre (İsviçre) Dönemi – II (1976) ............................................................ 30

Ziyaret Ettiği Ülkeler ............................................................................................... 33

Bildiği Diller ................................................................................................................ 33

İKİNCİ BÖLÜM
HAYAT HİKÂYESİ
(1921-1956)

"Kendi Ülkemde Bir Parya İdim" ...................................................................... 35

.. Çocukluk Yılları (1921-1936) ............................................................................. 36

Bahriye Mektebi'nde Öğrencilik Dönemi (1936-1937) ........................... 38

Askerlik Yılları (1941-1944) ................................................................................ 39

Askerliğin Son Yılları ve Sonrası (1944-1947) ........................................... 42

Truman Doktrini ve Türkiye'ye Askerî Yardım (Mart 1947) ............... 45

Amerikan Kamuoyunda Türkiye Algısı .......................................................... 49

Amerikan Askerî Yardım Misyonu'nun Kurulması (Eylül 1947)
ve Sonrası
...................................................................................................................... 50

Milli Emniyet ile Temas (1946) .......................................................................... 53

Milli Emniyet Tarafından Haklarında Bilgi İstenen Kişiler .................. 54

Sabahattin Ali Hakkında Hatırladıklarım ....................................................... 57

Komünizme Meyletmemin İlk Adımları ........................................................ 59

Nazım Hikmet'in Etkisi ........................................................................................... 60

Demokrat Parti ve Ben ............................................................................................ 61

.. Fuad Köprülü'nün Beyanatı - The New York Times'taki
Habere Tepkiler (1946)
............................................................................................... 62

Türk Basınındaki Tepkiler ..................................................................................... 62

Basında Sansür Tartışmaları (Mart-Ağustos 1947) ................................... 81

Kaza Kırıma Uğrayan Amerikan Savaş Uçakları (Eylül 1948) ........... 85

Basındaki Yansımalar .............................................................................................. 86

Kavaklıdere'deki Sovyet Büyükelçiliği ........................................................... 98

MVD Reisi Sergei Kiktev ile Tanışmam (Yaz 1947) ............................ 105

Sergei Kiktev ile Elçilik Dışındaki İlk Temasım (1948) ..................... 108

Türk-Sovyet Yakınlaşması İçin Teşebbüsüm ............................................ 110

ABD Büyükelçisi'ni Haberdar Ediyorum .................................................... 112

Sergei Kiktev ile Temaslarım ............................................................................ 112

Hasan Saka ve Necmettin Sadak ile Temaslarım (1947-1948) ......... 114

Türkiye'nin Sovyetler ile Görüşmelerinde Aracı Oluyorum .............. 115

Hıfzı Topuz'un Anılarında Necmettin Sadak ve
Arslan Humbaracı
.................................................................................................... 118

Sabahattin Ali Cinayeti (Mart 1948) .............................................................. 119

.. Sovyet Elçiliği'nin Davetindeki Hadise (Kasım 1948) ........................ 121

Tartışmanın Türk Basınına Yansıması ........................................................ 123

Moskova'ya Gitmeye Karar Veriyorum ....................................................... 126

Moskova'ya Gitmekten Vazgeçiyorum (1949) ......................................... 128

The New York TimesMuhabirliğinden İstifa (Mayıs 1949) .............. 128

İstifanın Türk Basınındaki Yansımaları ....................................................... 134

Londra Yılları (1949) ............................................................................................ 142

Türkiye'nin Bilanço Tablosu – I ....................................................................... 143

Türkiye'nin Bilanço Tablosu – II ..................................................................... 147

Paris Yılları – İlerici Jön Türkler Birliği (1949-1951) .......................... 152

Nazım Hikmet'i Serbest Bırakma Kampanyası ........................................ 157

Budapeşte Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Kongresi
(Ağustos 1949)
........................................................................................................... 158

Fransız Komünist Partisi ile Temasları ......................................................... 166

Roma Dünya Barış Konseyi Kongresi (Ekim 1949) .............................. 167

İJTB'den İstifa ........................................................................................................... 170

Cyrus Leo Sulzberg'in Notları ........................................................................... 172

Leon Dennen'in Yazısı .......................................................................................... 173

Le FigaroGazetesindeki Yazı Dizisi (Mayıs 1950) ............................... 176

CumhuriyetGazetesindeki Yazı Dizisi (Haziran 1950) ....................... 178

Neden Sahici Hürriyete Döndüm? ....................................... 180

"Rus Ajanları ile Temaslarımın Tam Üç Senelik Mazisi Var" ...... 180

"Türkiye İçin Rus Yardımına İnanmakla Hata Ettiğimi Anladım" 186

"Rus Elçiliği Kâtibi: 'Türk Komünistleri Budaladırlar' Dedi" ....... 191

"Rus Elçiliği Erkânı ile Olan Gizli Temaslarım ve
Görüştüklerimiz"
................................................................................................ 196

"Sovyet Rusya Hakkındaki İlk Şüpheler Bende
Ne Zaman Uyandı?"
........................................................................................... 200

"Ankara'dan Ayrılırken Moskova'nın Orada Kalmamı İstediği Bildirildi"            204

"Türkiye'den Kaçtıktan Sonra Paris'te Gördüklerim ve
Başıma Gelenler"
................................................................................................. 208

"Avrupa'daki Komünist Teşekküllerinde Çalışırken
Nelere Şahit Oldum?"
........................................................................................ 213

"Stalin Dünyasında Adeta Ezberlediğim Bir Kanun: İkiyüzlülük" 217

"Nazım Hikmet'e Ait İstidayı Şöhretli Sovyet Yazarlarına İmzalatamadım"        220

"Roma'da Nasıl Muhakeme Edildim ve Kızıllar Arasından Nasıl Çıkarıldım?" 224

.. Tefrikadan Sonraki Gelişmeler ......................................................................... 228

Berlin Kültürel Hürriyet Kongresi (Haziran 1950) ................................. 231

Paris Yılları ................................................................................................................ 232

Sovyetler'in Beni Geri Kazanma Teşebbüsleri (1951) .......................... 236

Beyrut Yılları – Son Kaçış .................................................................................. 242

Kanadalı Gazeteci Mark Gayn'e Mektubu .................................................. 243

Beyrut'ta Düzenlediği Basın Toplantısı ........................................................ 247

Otobiyografik Anlatımın "Son Söz"ü ........................................................... 248

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAYAT HİKÂYESİ (1956-2003)

Londra Dönemi ......................................................................................................... 251

Daily Mail Gazetesindeki Yazı Dizisi ........................................................... 252

Suriye ve Mısır Seyahatleri ................................................................................ 265

Endonezya Dönemi (1958-1960) ..................................................................... 267

Türk Vatandaşlığından Iskatı ............................................................................. 268

On Dörtler Meselesi ve Arslan Humbaracı ................................................. 268

.... "On Dörtler Meselesi Ne idi?" .......................................................................... 268

.... "Arslan Humbaracı'nın Yazısı" ........................................................................ 269

.... "15 Ekim 1961 Seçimleri" .................................................................................. 278

Tunus Dönemi (1962) ........................................................................................... 279

İkinci Eşi Susan Lake'in Hatırladıkları ......................................................... 284

Angola Dönemi (1972) ......................................................................................... 285

SON SÖZ ............................................................................................................................ 289

EKLER ................................................................................................................................. 291

– Zaman Dizini .......................................................................................................... 293

Mark Gayn'in Arslan Humbaracı Hakkındaki Yazısı ......................... 299

– Talat Sait Halman'ın Arslan Humbaracı Hakkındaki Yazısı ........... 301

Necla Humbaracı Hakkındaki Fotoğraflar ve Yazılar ........................ 305

– Anılarda Arslan Humbaracı ............................................................................. 327

ALBÜM .............................................................................................................................. 359

KAYNAKÇA ................................................................................................................... 427

DİZİN .................................................................................................................................. 441