tugcem tirfil

1997 senesinde Kırklareli’nde doğan Tuğçem Tirfil, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2015 senesinde başlamış olduğu Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2019 senesinde şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2019 senesinde tamamlamış olduğu lisans eğitiminin hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayarak “Osmanlı Modernleşme Sürecinde Eğitim Yapısında Değişim Ve Dönüşüm: Sultanîler” başlıklı yüksek lisans teziyle beraber Yakınçağ alanında Bilim Uzmanı unvanını aldı. Çalışma alanı: Osmanlı modernleşmesi ve Türk Eğitim Tarihi.

Yayınlanmış Kitapları

  • -