genis toplum bizleri yeterince tanimiyor turk yahudi toplumu ve turkiye sahnesi nde temsil edilme halleri

Bilgilerin ışık hızıyla dolaşıma girdiği sosyal medya çağında Türk Yahudi toplumu liderleri kamusal alanda dolaşımda olan ve genellikle “kötü” resmedilen “Yahudi” imgesini ve algısını iyileştirme ve normalleştirme için yıllardan beri çabalamaktalar. Bu kitap, bu çabaları ve iyileştirmenin önündeki engelleri tahlil etmekte. Bunu yaparken de Varlık Vergisi’ni konu eden ve gösterildikleri tarihlerde çokça bahsedilen ve tartışılan Salkım Hanım’ın Taneleri filmi ile Kulüp dizisinde azınlıkların nasıl resmedildiklerini incelemekte. 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Geniş Toplum Bizleri Yeterince Tanımıyor» Türk Yahudi Toplumu ve ‘Türkiye Sahnesi’nde Temsil Edilme Halleri

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Tarih: 450

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

232

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-30-1

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ..............................................................................................................  11

ÖNSÖZ ...................................................................................................................................  13

TAKDİM ...............................................................................................................................  17

  Bir Diğer Algılanma Hali  .......................................................................................  18

  "Kötü" ile Ne Kastediliyor? ...................................................................................  18

 "Kendimizi Geniş Topluma Tanıtmalıyız"dan Ne Anlaşılıyor? ...........  20

  Algı Nasıl İyileştirilir? ..............................................................................................  21

  Karikatürlerde Temsil ...............................................................................................  22

  Türkiye Değerleri Araştırmaları ...........................................................................  23

  Siyasi Partilerin Duyarsızlıkları ...........................................................................  23

  Varlık Vergisi ve Bir Film, Bir Dizi ..................................................................  24

  Bu Birbirine Zıt Tavırlar Neden İleri Gelmekte? ........................................  25

 PETLAS'ın Reklam Filmi - 2015 ........................................................................  26

  Değişimin Sınırları .....................................................................................................  29

  Türk Yahudi Toplumu ve Ermeni Soykırımı .................................................  30

  Türk Yahudi Toplumunun Kullandığı Üslup ve Dil ..................................  31

.  Resmî Figürlerin Dili ...........................................................................................  31

.  Gayriresmî Figürlerin Dili ................................................................................  32

  Türkiye Sahnesindeki Yahudi ve Ermeni Aktörlerin Profilleri ............  33

  Özetlersek .......................................................................................................................  33

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE YAHUDİ VE ERMENİ TOPLUMLARININ
KAMUSAL ALANDA TEMSİLLERİ
(1996-2003)

  1990'lı ve 2000'li Yılların Değişen Ortamı ve Azınlıklar ........................  35

  Türkiye Ermeni Toplumunun Durumu .............................................................  36

.  Medya ile İlişki Kurma .......................................................................................  38

.  Hedef Kitle: Muhalif Kesim ............................................................................  39

.  Ermeni Soykırımı Meselesi ..............................................................................  42

.  Müesses Nizam ile İlişkiler ..............................................................................  44

.  Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin Tavrı ......................................................  47

  Türk Yahudi Toplumunun Durumu  ..................................................................  50

.  Hedef Kitle: Müesses Nizam ...........................................................................  50

  Kamusal Alanda Temsil – Mukayeseli Bir Bakış .......................................  52

.  Türkiye Ermeni Toplumu ..................................................................................  52

.  Rum Toplumu .........................................................................................................  53

.  Türk Yahudi Toplumu ........................................................................................  54

.  Türkiye Hahambaşılığı ve Yeni Tarih Anlatımı .....................................  55

  Sonuç: Görünmezleşme ve Dışlanma ................................................................  56

  Türk Yahudi Toplumunun Görünmezleşmesi - Örnekler ........................  60

İKİNCİ BÖLÜM

"KENDİMİZİ GENİŞ TOPLUMA

                                                   TANITMAMIZ LAZIM" ...........................................  73

 Örnek Bir Vaka: Türkiye Ermeni Toplumu ve Değişim ..........................  74

  Türk Yahudi Toplumuna Gelince ........................................................................  77

 Sonuç Yerine ..................................................................................................................  81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SALKIM HANIM'IN TANELERİ FİLMİ VE
VARLIK VERGİSİ

Giriş .....................................................................................................................................  85

–. Salkım Hanım'ın Taneleri Romanının Yazarı Yılmaz Karakoyunlu

     Kimdir? ............................................................................................................................  86

  Yılmaz Karakoyunlu'nun Varlık Vergisi Hakkındaki Görüşleri ..........  87

  Romanın Filme Dönüştürülmesi ..........................................................................  90

  500. Yıl Vakfı ve Türk Yahudi İşadamlarının Tavrı ..................................  92

  Tomris Giritlioğlu – İshak Alaton Teması ......................................................  94

  Türkiye Hahambaşılığı ve Şalom Gazetesinin Tavrı .................................  95

 Ermeni Cemaatinin Tavrı  ....................................................................................  101

 Yahudi Kahramanların Ermenileşmeleri .......................................................  102

  Kahramanların Ermenileşmelerinin Sonucu ................................................  105

 Kamuoyunun Film Karşısındaki Tepkisi .......................................................  107

.  Varlık Vergisi'ni Kınayan Kesim ................................................................  108

.  Varlık Vergisi'nin Gündeme Getirilmesini Kınayan Kesim ..........  109

  Durgunluk Dönemi ..................................................................................................  113

  İkinci Fasıl Tartışmaların Başlaması ...............................................................  114

  İslamî Kesimin Tavrı ..............................................................................................  116

  MHP'nin ve Milliyetçilerin Tavrı .....................................................................  116

  Kemalistlerin Tavrı ..................................................................................................  119

  Karakterlerin "Ermenileşmeleri" Tartışması ...............................................  121

– Agos Gazetesinin Tavrı  ..........................................................................................  124

  Sonuç  .............................................................................................................................  127

.  Film Neden Bu Kadar Çok Tartışıldı? .....................................................  127

.  Kamuoyu ve Azınlıkların Varlık Vergisi ile Yüzleşmeleri  ..........  129

.  Azınlıkların Belleği ve Varlık Vergisi .....................................................  130

.  Yönetmen ve Senaristin Meseleye Bakışları  .......................................  133

.  2001 Yılındaki Tartışmalar:
Taraflar Arasında İdeolojik Cepheleşme
..................................................  137

.  Azınlıklara Pozitif Ayrımcılık ......................................................................  138

.  "Uysal Azınlık" – "Kafa Tutan Azınlık" .................................................  140

.  Yazar, Yönetmen ve Senaristin Kahramanlaşmaları .........................  140

.  Milliyetçi Kesimin Öngörülerinin Gerçekleşmesi ..............................  142

.  Varlık Vergisi Neyi Hatırlatmakta? ...........................................................  143

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KULÜP DİZİSİ NEDEN İLGİYE

                                                         MAZHAR OLDU? ...............................................  145

  Kulüp Dizisi Ne Anlatmakta? .............................................................................  146

.  Birinci Sezon .........................................................................................................  146

.  İkinci Sezon ...........................................................................................................  148

  Birinci Sezonla İlgili Değerlendirmeler .........................................................  151

  Türk Yahudi Toplumunun Değerlendirmesi ...............................................  154

  "Genç Nesil Yahudiler Türk Yahudi Toplumunun
  Dışa Açılmasında Etkili Oldular"
....................................................................  157

  "Dizi Sayesinde Türk Yahudi Toplumu
 Kamuoyunda Görünür/Tanınır Oldu"
.............................................................  160

.  "Görünür Olmak" ile Ne Kastedilmekte? ...............................................  160

.  Türk Yahudi Toplumu'nun Tanıtım Faaliyetleri  ................................  161

  Türk Yahudi Toplumunun Kamusal Alanda Temsiliyeti ......................  163

  "Dizi Sayesinde İzleyici Varlık Vergisi'ni Öğrendi" ...............................  165

  "Toplum Azınlıkların Mağduriyetleriyle Yüzleşti" .................................  169

  "Azınlıkları Türkleştirme Meselesi" ...............................................................  170

  "Vatandaş Türkçe Konuş" Meselesi ................................................................  172

  Mahmut Esat Bozkurt'un Konuşması .............................................................  173

  Bir Diğer Yanlış Yorumlama:
"Yahudi" Terimine Yüklenen Kötücül Anlam
............................................  173

  Türk Yahudi Toplumunun Değişmeyen Bir Hali:
 Korku ve Tedirginlik
...............................................................................................  175

 Kemalistlerin ve Ulusalcıların Tepkisi ...........................................................  178

  İkinci Sezon İle İlgili Değerlendirmeler ........................................................  178

  Dizinin Tarihsel Gerçeklere Uygunluğu .......................................................  179

  Klişelerin Tekrarı  ....................................................................................................  182

  Dizi Neden Çok İlgi Gördü? ...............................................................................  185

  Diziye Yüklenen Anlam ........................................................................................  186

–  Son Söz ..........................................................................................................................  186

KAYNAKÇA  .................................................................................................................   189

DİZİN ...................................................................................................................................  221

  

Geniş Toplum Bizleri Yeterince     Tanımıyor» Türk Yahudi Toplumu ve     ‘Türkiye Sahnesi’nde Temsil Edilme     Halleri