duygu saygin

Duygu Saygın: 1987 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, 2010 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında XIX. Yüzyılda Büyükada’nın (Ada-yı Kebir) Sosyal ve Ekonomik Durumu başlıklı teziyle bitirdi. Hâlen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde araştırma görevlisi olup İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları