xix yuzyilda buyukada sosyal ve ekonomik durumu

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için pek çok alanda olduğu gibi halkın sosyal yaşantı ve tercihleri hususlarında da ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sükûnetini asırlarca muhafaza eden Prens Adaları da bu rüzgârdan nasibini almış; şehirden kaçmak isteyen elitlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. Adalar’ın değişimden en çok etkilenen üyesi Büyükada’dır. Takımadanın en büyüğü olmasının sonucunda hızla popülerleşen bu güzel ada, kısa süre içinde Avrupa’daki tatil bölgeleriyle kıyas edilir hâle gelmiştir. Topraklarında artık çok kültürlü bir yaşantı sürdürülen Büyükada’nın, nüfusundaki artışla birlikte sosyo-ekonomik yapısında da değişimler ve büyümeler başlamıştır. Öte yandan, ön planda bir sayfiye hayatı yaşanırken arka planda adanın yerli halkı günlük rutinini devam ettirmiş; adalı yaşantısını sürdürmüştür. Bu çalışmada Büyükada’nın söz konusu dönemdeki çehresi ve yaşadığı dönüşüm, arşiv kaynakları ışığında incelenmiştir.

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

XIX. Yüzyılda Büyükada (Sosyal ve Ekonomik Durumu)

Yazan:

Duygu Saygın

Dizi Adı:

Tarih: 456

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

224

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-36-3

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR  ............................................................................................................   11

ÖNSÖZ ...................................................................................................................................  13

GİRİŞ ......................................................................................................................................  17

 ......  PRENS ADALARI'NA GENEL BİR BAKIŞ ......................................  17

I. BÖLÜM

PRENSLERİN ADASI BÜYÜKADA

BÜYÜKADA'NIN KISA TARİHİ ........................................................................  29

 ......  Bizans Dönemi .........................................................................................................  29

 ......  Osmanlı Hâkimiyetine Geçiş ...........................................................................  30

İSKÂN ...................................................................................................................................  31

İDARİ YAPI ......................................................................................................................  39

II. BÖLÜM

XIX. YÜZYILDA BÜYÜKADA'NIN
SOSYAL YAPISI

NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI .....................................................................  53

 ......  Genel Nüfus ...............................................................................................................  54

 ......  Temettuat Defterine Göre Demografik Yapı ........................................  59

 ......  Nüfus Defterine Göre Demografik Yapı ..................................................  63

GÜNDELİK HAYAT ...................................................................................................  66

 ......  Evler ve Kullanım Biçimleri ............................................................................  66

 ......  Yaşam Tarzı ..............................................................................................................  69

 ......  Eğlenceler ...................................................................................................................  80

 ......  Sorunlar .......................................................................................................................  89

 ......  Sosyal Kurumlar ..................................................................................................  115

 ......  İbadethaneler ...................................................................................................  116

 ......  Eğitim Kurumları ...........................................................................................  127

 ......  Mezarlıklar ........................................................................................................  130

III. BÖLÜM

XIX. YÜZYILDA BÜYÜKADA'NIN
EKONOMİK YAPISI

ZİRAAT VE HAYVANCILIK ............................................................................  133

 ......  Toprağın Miktarı ve Tasarruf Şekli ........................................................  133

 ......  Bağlar ..................................................................................................................  134

 ......  Bahçeler ..............................................................................................................  137

 ......  Tarlalar ...............................................................................................................  139

 ......  Hayvancılık .............................................................................................................  141

İKTİSADİ YAPI ...........................................................................................................  143

 ......  Meslek Grupları ...................................................................................................  143

 ......  Gayrimenkuller ....................................................................................................  153

 ......  Arsalar .................................................................................................................  153

 ......  Evler .....................................................................................................................  154

 ......  Diğer Gelir Kaynakları ....................................................................................  168

 ......  Piyadeler ............................................................................................................  168

 ......  Yer Altı Kaynakları ve Sanayi ....................................................................  178

 ......  Madenler ve Taşlar .......................................................................................  178

 ......  Fabrikalar ..........................................................................................................  181

VERGİLER .....................................................................................................................  187

 ......  Vergi-i Mahsusa ...................................................................................................  187

 ......  Öşür .............................................................................................................................  188

 ......  Cizye ............................................................................................................................  190

 ......  Temettuat Defterine Göre Cizye .............................................................  191

 ......  Nüfus Defterine Göre Cizye ......................................................................  193

 ......  Genel Cizye Dağılımı ...................................................................................  194

SONUÇ ................................................................................................................................  197

KAYNAKÇA ...................................................................................................................  199

DİZİN   .................................................................................................................................  211

 

Duygu Saygın