sacit yarimoglu

Sacit Yarımoğlu, 1987 yılında Adana’da doğdu. 2010 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; Doktora eğitimini ise 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Siyasi tarih, askeri darbeler, milliyetçilik gibi konularla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları