turkiye deki cemiyetler toplumsal is bolumu ve mesleki dayanisma

“Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdî ve içtimaî hayat için iş bölümü itibari ile muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telâkki etmek esas prensiplerimizdendir.” [CHF Programı 1931]


Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden süreçte en etkili teşkilattı. Millî Mücadele döneminde cemiyetlerin bir çatı altında toplanması konusunda elde edilen birikimler, Cumhuriyet döneminde de unutulmayacaktı. Mayıs 1936 tarihinde parti-cemiyet, Haziran 1936’da ise parti-devlet bütünleşmesi kararları alınmış ve bir anlamda cemiyetlerin yeniden inşası temin edilmişti. Cemiyet kavramının içeriği yeniden belirlenmiş, “sınıf yok meslek var, fert yok cemiyet var” şeklinde tanımlanan toplumsal iş bölümü düşüncesi, emek-işçi örgütlenmesini etkilemiş ve işçi kesimleri, esnaf cemiyetlerinin içerisinde değerlendirilmişti.

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye'de Cemiyetler – Toplumsal İş Bölümü ve Meslekî Dayanışma

Yazan:

Murat Turan

Dizi Adı:

Tarih: 461

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

337

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-40-0

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .........................................................................................  9

SUNUŞ  .....................................................................................................   11

GİRİŞ ..........................................................................................................  13

I. BÖLÜM

TEK PARTİ YÖNETİMİNİN
CEMİYETLERİ YAPILANDIRMA GİRİŞİMLERİ

A.  Cumhuriyet'e İntikal Eden Cemiyetleşme Birikimi
(1908-1923)
..........................................................................................  17

B.  İş Bölümü Bürolarının Oluşturulması ve Cemiyetlerin Denetlenmesi (1931)               34

C.  Halkevleri'nin Kuruluşu ve Cemiyetlerle Olan İlişkileri (1932)  42

D.  Cemiyetlerin Kemalizm Esaslarına Göre
Yeniden Düzenlenmesi (1936)
 ........................................................  53

E.  İş Kanunu'nun İşçi-Esnaf Cemiyetlerine Etkisi (1936) .............  71

F. .  Cemiyetler Kanunu'nun Kabul Edilmesi (1938) ......................  101

II. BÖLÜM

TEK PARTİ YÖNETİMİ İLE BÜTÜNLEŞEN
CEMİYETLER

A.  Devletin ve Partinin Himayesindeki Cemiyetler  .....................  115

B.  Meslekî Dayanışma ve İşçi-Esnaf Cemiyetlerinin
Partiye Bağlanması
.........................................................................  156

a) .  Ankara'daki Cemiyetler .............................................................  189

b) .  İstanbul'daki Cemiyetler  ...........................................................  206

c)    İzmir'deki Cemiyetler .................................................................  221

d) .  Diğer Şehirlerdeki Cemiyetler ..................................................  232

C.  Tek Parti Yönetiminin Kültür Cemiyetleri İle İlişkileri  ........  245

D.  Tek Parti Yönetiminin Gençlik ve Spor Cemiyetlerini
Desteklemesi
.....................................................................................  278

E.. Tek Partili Yılların Sonuna Doğru
Cemiyetlerin Durumu
.....................................................................  287

SONUÇ .....................................................................................................  309

KAYNAKÇA ...........................................................................................  319

DİZİN .......................................................................................................  329

 

2022