murat yilmaz

Murat YILMAZ, 1988 yılında Trabzon Maçka’da doğdu. 2005 yılında Trabzon Lisesini bitirdi. 2010’da KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2015 yılında KTÜ Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 2020 Ocak ayında tezini tamamlayarak doktor unvanı aldı. Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yayınlanmış Kitapları